Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift Innlandet 2023

FMUB INN banner

Dato: 22. mars 2023

Sted: Scandic Hamar

Hvem kommer?

  • Ungdomsbedrifter fra de videregående skolene i Innlandet som driver ungdomsbedrift i skoleåret 2022-2023.
  • Entreprenørskapslærere fra de videregående skolene i Innlandet.
  • Representanter fra arbeids- og næringsliv deltar i ulike juryer.
  • Samarbeidspartnere
  • Publikum

Vi ønsker alle velkommen til en inspirerende dag med fokus på kreativitet, samarbeid og skaperglede!