4. Beste sosiale entreprenør

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klart definert utfordring i samfunnet gjennom sin bedrift.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Har bedriften en bestemt sosial utfordring som den ønsker å løse?
  • Har bedriften en nyskapende løsning?
  • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd?
  • Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

  • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
  • Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell.