3. Beste forretningsplan/-modell

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

  • Forretningsideen er godt forklart.
  • Det er tydelig hvem kunden/målgruppen er.
  • Det er tydelig hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden.
  • Elevene kan vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig.
  • Elevene har identifisert nettverk/partnere som ungdomsbedriften har fått hjelp av.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

  • Forretningsplan eller forretningsmodell i PDF-format (maks 12 A4 sider).

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell. Dersom UB-en velger å sende inn en forretningsmodell, som gjerne er en mer visuell framstilling av punktene over, må den inneholde nok forklarende tekst til at juryen skjønner hvordan dere har tenkt.