14. Beste ungdomsbedrift

Juryen har følgende treffpunkter der de blir kjent med ungdomsbedriften:

 • Skriftlig materiell: Ungdomsbedriften sender inn forretningsplan/-modell ved påmelding (maks 12 A4-sider i PDF-format, inkludert forside og eventuelle vedlegg).
  NB! Dersom dere velger å sende inn en forretningsmodell, må den inneholde nok forklarende tekst (eventuelt i vedlegg) til at juryen skjønner hvordan dere har tenkt.
 • Videopitch: På forhånd vil juryen se gjennom UB-ens innsendte videopresentasjon.
 • Jurysamtale: Juryen gjennomfører intervju på stand på mesterskapsdagen. UB-en forbereder en presentasjon på 2 minutter. Resten av tiden brukes på samtale/intervju. Totalt 10 minutter pr UB. Juryen velger ut UB-er som går til en finalerunde. Finalistene presenterer på nytt i juryrommet.

Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn av følgende:

 1. På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?
 2. Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?
 3. I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?
 4. På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?
 5. Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?
 6. På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?
 7. I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?
 8. Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?
 9. På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?
 10. I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?