13. Jord-fjord-bord-prisen

Ungdomsbedrifter som jobber med forvaltning, foredling eller mattilberedning fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Beskriv arbeidsprosessen fram mot ferdig vare eller tjeneste og hvordan dere har tatt hensyn til kvalitet og bærekraft.
 • Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten i dag og i framtiden?
 • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
 • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?


Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
 • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord-prisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.