12. Beste team

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetting med denne prisen er å inspirere elevene til å se betydningen av godt arbeidsmiljø, og se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og resultat.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Ansvarsfordeling: Ungdomsbedriften fordeler oppgaver ut fra talent, egenskaper og ønsker om personlig utvikling. Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?
  • Samarbeid og samspill: Hvordan fungerte teamet sammen, og hvilke tiltak ble iverksatt for å utvikle godt samarbeid og arbeidsmiljø?
  • Motivasjon og innsats: Klarer teamet å synliggjøre og konkretisere hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon, tilstedeværelse og innsats har påvirket bedriften.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

  • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste team».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kort rapport om arbeid og rutiner så langt – se punktene over.
  • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.