10. Beste innovative vare/tjeneste

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens vare eller tjeneste innovativ?
 • Hvordan har dere kartlagt at kundene har behov for varen eller tjenesten?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?
 • På hvilken måte har varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk? Dere må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at dere har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.
 • Hvordan vil varen/tjenesten skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

(*Testing kan innebære: a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt.)

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Beste innovative vare/tjeneste».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.