9. Beste yrkesfaglige bedrift

Ungdomsbedrifter fra alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte holder ungdomsbedriftens vare/tjeneste en god kvalitet innenfor relevant fagområde?
 • Har ungdomsbedriften kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten?
 • Hvordan har produksjonen foregått fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot?
 • Hvordan er helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften ivaretatt?
 • Formidler elevene yrkesstolthet og engasjement for eget fag?

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
 • Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.