Om programmet

Ungt Entreprenørskap Innlandet og Gudbrandsdal Energi inviterer 6./7. klasser i Innlandet til å delta i EnergiSMART - et undervisningsopplegg over tre dager der elevene får jobbe kreativt med framtidsrettede ideer knyttet til temaet energi.

EnergiSMART går over tre dager og inneholder følgende elementer:

Smart bilde 4

Problemstilling og idéjakt

Varighet: Ca en halv dag

Ungt Entreprenørskap Innlandet gjennomfører denne økta. Elevene får øve på kreativitet og problemløsning. Oppdraget fra Gudbrandsdal Energi blir presentert, og elevene jobber i grupper med å jakte på ideer.

Valg av idé

Varighet: Ca en halv dag

Lærer jobber videre med elevene. Gruppene finner etterhvert ut hvilken idé de vil jobbe videre med og legger planer for hva de trenger til å bygge prototype på dag 2.

Prototype SMART skisse

Prototype

Varighet: Hele dag 2

Lærer styrer dagen. Gruppene skal, ved hjelp av enkle materialer, bygge en modell/prototype av løsningen de har valgt. De skal også forberede presentasjon av ideen.

Smart Bilde 6

Presentasjon

Varighet: Halv dag

Gruppene presenterer ideene sine for klassen og et panel som består av representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv. Panelet gir tilbakemeldinger til alle gruppene.

Evaluering og utvelgelse av klassens bidrag

Varighet: Halv dag

Lærer reflekterer med klassen: Hva har dere lært av å delta i energiSMART?

I tillegg skal klassen i fellesskap velge ut ett bidrag som sendes inn til Ungt Entreprenørskap og som deltar i konkurransen om å bli Innlandets energiSMARTeste idé. Bidraget sendes inn via digitalt skjema som dere finner HER.
Bidraget bør sendes inn så snart som mulig etter gjennomføringen. Siste frist for innsending er 15. mai.

Det blir premier til de tre beste ideene. Premien skal brukes til et sosialt/faglig opplegg for klassen. Vinnerne kåres i slutten av mai.