Kontakt

Ønsker du å delta på EnergiSMART med din 6. eller 7. klasse? Ta kontakt med UE-rådgiver i din region for å gjøre avtale!

Inger-Andrea Østby slutter i sin stilling i UE Innlandet ved utgangen av april 2023. Inntil ny rådgiver er på plass, kan henvendelser fra de aktuelle kommunene sendes til innlandet@ue.no

EB Innlandet mai23