Program

09:30: Ankomst Ringebuhallen. Elevbedriftene rigger sine stands.

09:30: Informasjonsmøte for jurymedlemmer

10:00: Åpning av elevbedriftsmessa og praktisk info

10:15: Elevbedriftene åpner sine stands

12:15: Elevbedriftene stenger sine stands og rydder ned

13:00: Premieutdeling

13:30: Hjemreise