Årsmelding 2021: Innlandet

Daglig leder har ordet

Karin Ronning arsmedling februar 22 v2

I oppsummeringen av fjoråret kommer vi ikke utenom at også 2021 ble et koronaår. Likevel ønsker vi ikke å dvele ved dette, for på tross av alle utfordringene og all uforutsigbarheten ble det et godt år for entreprenørskapsarbeidet i skolene i Innlandet! All honnør til lærerne som har sett muligheter og gitt disse mulighetene til elevene, slik at de har utviklet kompetanser som er viktige for framtida i fylket vårt!

Ungt Entreprenørskap Innlandet har gjennom 2021 vokst seg sterkere. Vi har gjennomført vårt andre år som én organisasjon og vi lærer stadig mer om hverandre – hvordan vi best kan samarbeide og hvordan hver enkelt på best mulig måte kan bidra til å skape et sterkt fellesskap.

I 2021 har det også vært endringer i staben. Vi har hatt gleden av å bli kjent med nye, entusiastiske medarbeidere som kommer inn med ulike erfaringer og nye impulser. Dette bidrar positivt og skaper en ny dynamikk i teamet, noe som igjen kommer alle våre samarbeidspartnere til gode.

Nå er 2022 godt i gang, og dette er året da Ungt Entreprenørskap i Norge blir 25 år! Vi ser fram til å markere jubileet og håper å benytte anledningen til å få økt fokus på betydningen og effekten av å jobbe med entreprenørskap i utdanningen. Jubileumsåret fikk en pangstart da vi fikk vite at den verdensomspennende organisasjonen som vi er en del av, JA Worldwide, er nominert til Nobels fredspris! Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør med å utvikle kompetanse hos de unge. Gjennom entreprenørskap i utdanningen får de ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å utvikle en mer bærekraftig og dermed fredeligere verden.

Fredsprisnominasjonen gir oss en ypperlig anledning til å sette fokus på en dimensjon av arbeidet vårt som kanskje har vært underkommunisert så langt. Ved å lære de unge om viktigheten av innovasjon, problemløsning, bærekraft, inkludering, et stabilt samfunn og et godt økonomisk miljø gjør vi den nye generasjonen i stand til å bygge bærekraftig fred. Ungt Entreprenørskap og JA Worldwide utdanner endringsagenter! Vi gir barn og unge verktøy til å se muligheter og gjøre noe med dem. Vi bygger også en bro mellom skole og arbeidsliv som setter de unge i enda bedre posisjon til å skape endring. Når våre deltakere etter hvert går ut i jobb, enten som en del av privat sektor eller det offentlige, er det med disse verdiene og egenskapene i verktøykassa.

Vi går inn i 2022 med en stolthet og ydmykhet over at vårt arbeid bidrar til en mer fredelig verden. Innovatører trengs overalt - også for å bygge fred!

Høydepunkter i 2021

Sju priser til Innlandet på NM for ungdomsbedrifter

Fjellgodt UB 6

NM for ungdomsbedrifter ble arrangert digitalt i perioden 12. – 29. april. 17 ungdomsbedrifter fra Innlandet deltok. Det ble et strålende resultat for Innlandet med priser i hele sju kategorier!

Fjellgodt UB fra Nord-Gudbrandsdal vgs gjorde det aller best og kom på pallen i den aller gjeveste kategorien, Norges Beste Ungdomsbedrift 2021. Bedriften tok også andreplass i Størst verdiskapingspotensial og tredjeplass i Beste forretningsplan. Elever, lærere, rektor, ordfører og UE var samlet på skolen for å følge prisutdelingen.

Forretningsideen til Fjellgodt UB var å produsere og selge økologisk hundesnacks laget av avfallsprodukt etter reinslakting i Jotunheimen. Bak bedriften stod de to jentene Inga Horgen og Anna Stormyrengen fra Heidal, samt lærer Lene Sørbråten.

Elevene som deltok på NM fulgte med på NM-sendingen fra sine respektive skoler. Også på Nord-Østerdal vgs var det svært god stemning, ikke minst da det ble avslørt at to av deres bedrifter var blant prisvinnerne! Musikkbedriften Vinyl UB tok andreplassen i Beste regnskap, mens Royal UB fra bygg og anlegg tok tredjeplassen i Beste yrkesfaglige bedrift.

I Valdres var det VillVallers UB som var NM-deltaker, med lærere, medelever og andre støttespillere som heiagjeng. En bevisst og målrettet jobb med å bygge nettverk ga gode resultater, og VillVallers UB kom på bronseplass i kategorien Beste samarbeid med næringslivet.

Prisfest ble det også på Hamar katedralskole. De som fulgte bedriftene i sosiale medier, la merke til hyppige poster og oppdateringer om podkastene til Ong Media UB – og det var nettopp i kategorien Beste markedsføring at de gjorde seg spesielt bemerket. Det gode arbeidet ble belønnet med en plass på pallen!

Se hele resultatlisten fra NM 2021 HER.


Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter

Også i 2021 ble det et digitalt Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter, og vi hadde live studio fra Hamar katedralskole gjennom hele dagen den 18. mars. 74 ungdomsbedrifter var påmeldt, og elever og lærere var samlet rundt omkring på sine respektive skoler i Innlandet.

Kvitre UB

I forkant hadde UE Innlandet sendt ut «goodie bags» til alle deltakerne, og vi ga dem også en utfordring som de skulle jobbe med i pausene gjennom dagen – nemlig å bygge en bro. Med denne oppgaven ønsket vi å sette fokus på UEs brobyggerrolle, samt få ungdomsbedriftene til å reflektere hvordan de kunne bygge broer, både i konkret og overført betydning. Vi fikk inn mange gode, kreative bidrag og til slutt kåret vi Kvitre UB fra Vinstra som vinner i brobyggerkonkurransen.

Vi sendte også ut en filmhilsen fra Odin Waage, der han snakket om sin reise og hva han mener skal til for å nå sine drømmer.

Resultatene fra konkurransene finner du HER.


Nye medarbeidere og nytt styre

Ved starten av 2021 hadde vi en kollega som skulle ut i permisjon, og Ane Brox kom dermed inn som vikar. Da det i løpet av våren/sommeren ble klart at Ane skulle ut i permisjon fra høsten og at Trine Hogseth skulle tilbake til Finnmark, ble det satt i gang nye rekrutteringsprosesser.

Innlandet nytilsatte aug2021

Tre nye medarbeidere startet i UE Innlandet i august: Tea Karoline Aasmundstad i 50 % stilling i Fjellregionen, Nina Hylbak i 100 % fast stilling på Hamar-kontoret og Inger-Andrea Østby i vikariat på Hamar-kontoret.

Årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Innlandet ble avholdt digitalt torsdag 8. april. Årsmøtet valgte Arild Halvorsen som ny styreleder. Halvorsen er prosjekt-/utviklingssjef i Fabelaktiv AS.

Ingeborg Amundrud fra Høgskolen i Innlandet og Ellen Thørud fra Moelven ble valgt inn som nye styremedlemmer.

I tillegg kom det inn to nye varamedlemmer: Ida Marie Huse Gulbrandsen som er inkubatorrådgiver i Klosser Innovasjon og Henning Holmbakken, næringsrådgiver i Lillehammer-regionen Vekst.

Etter årsmøtet i 2021 består styret i Ungt Entreprenørskap Innlandet av følgende personer:

Arild Halvorsen, Fabelaktiv AS, styreleder
Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage
Sissel Opshaug, Primar AS
Ingeborg Amundrud, Høgskolen i Innlandet
Ole Inge Gjerald, Innlandet fylkeskommune
Ellen Thørud, Moelven-konsernet
Christian Fjestad, SpareBank 1 Østlandet

Varamedlemmer:

Ida Marie Huse Gulbrandsen, Klosser Innovasjon
Henning Holmbakken, Lillehammer-regionen Vekst


Samling for entreprenørskapslærere

Spidsbergseter 2021 felles

Vi hadde planlagt å endelig samle lærerne til samling igjen i november, og heldigvis ble dette innenfor den korte perioden da vi levde uten koronatiltak. Dermed ble det mulig å samle 40 lærere fra ungdomsskole og videregående til to dager på Spidsbergseter med inspirasjon, faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Les vår oppsummering av lærersamlingen HER.


Leder for en dag

FB lfd2021 Oda 2

Oda Hjelle, elev ved Toneheim folkehøgskole og tidligere Valdres vgs, var Innlandets deltaker på Leder for en dag i Oslo i starten av november. Oda ble valgt ut på bakgrunn av sin innsats som daglig leder i VillVallers UB i skoleåret 2020-2021. På Leder for en dag tok hun følge med Tommy Gaustad, som er leder i videoproduksjonsselskapet Red Ant.

Du kan lese om Odas opplevelse av Leder for en dag HER.


Sparebankstiftelsenhedmark logo

Nye prosjekter

UE Innlandet fikk mot slutten av 2021 innvilget et nytt prosjekt med Sparebankstiftelsen Hedmark – dette prosjektet går ut på å skape et innovasjonsarrangement for ungdomsskoleelever i Innlandet som har hatt elevbedrift. Prosjektet vil igangsettes i 2022.

Mot slutten av året ble UE Innlandet ett av fylkene som skal delta i prosjektsamarbeid med Gjensidigestiftelsen og MOT. Prosjektet som skal igangsettes i 2022, har som mål å bidra til økt livsmestring og forebygge psykisk uhelse blant barn og unge. Hovedfokuset i avtalen er på elevbedriftsprogrammet. Det er fordi elever på dette nivået er i en sårbar alder og veldig mottakelige for påvirkning. Gjennom å etablere elevbedrifter lærer elevene samarbeid, de lærer å verdsette andres kompetanse og bakgrunn, og de lærer å skape verdier både for seg selv og andre.


Aktivitetstall i 2021

Innlandet tall aarsmelding 2021

Tabellen over viser antall elevtreff for noen utvalgte programmer og aktiviteter i 2021 sammenlignet med 2020. Totalt antall elevtreff i 2021 var 11.200, noe som er omtrent på samme nivå som 2020. Den svake nedgangen på 300 elevtreff kan forklares med mindre satsing på et program som jobbskygging, som tidligere (også i 2020) ga mange elevtreff.

Også 2021 ble preget av pandemien, og noen aktiviteter ble avlyst eller utsatt. Noen av samarbeidspartnerne våre har i perioder hatt restriksjoner og ikke kunnet reise ut til skolene.

Det er gledelig med oppgang for elevbedrift, etter et lavt tall i 2020. Skolene i Innlandet har tross alt kunnet drive mer normalt, og de har også sett muligheter for å gjennomføre entreprenørskapsaktiviteter på en god måte.

I programmet Ungdomsbedrift ser vi en nedgang som i stor grad skyldes klasser/fag som har blitt borte og lavere elevtall i en del klasser.

Det har blitt etablert mange flere digitale tilbud også i 2021. Disse kursene blir gjort tilgjengelig for lærerne gjennom lærerportalen, og de brukes av lærerne når det passer inn i undervisningen. Dette blir sjelden rapportert inn til oss og synliggjøres dermed ikke i aktivitetstallene. Det er likevel viktige bidrag som gir økt kvalitet i UEs programmer.

Årsregnskap 2021 for UE Innlandet

Arsregnskap UEI 2021