Samarbeidspartnere

Vi er takknemlig for at så mange kommuner, organisasjoner og bedrifter ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta med både økonomisk bistand og dele av sin faglige kompetanse. Her er UE Buskeruds samarbeidspartnere. Uten våre samarbeidspartnere hadde ikke entreprenørskapsaktiviteten i Buskerud vært mulig. Tusen takk til alle som er med på laget, og heier på morgendagens arbeids- og næringsliv!

Vil du bli med på laget?