Vil stimulere til entreprenørskap

UiT har i dag signert en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Avtalen skal videreføre og utvikle samarbeid som bidrar til økt entreprenørskap.

Vil stimulere til entreprenorskap
Liv Brandvoll (t.v.) og Anne Husebekk signerte i dag en samarbeidsavtale mellom Ungt Entreprenørskap og UiT. Daglig leder fra UE Finnmark, Svein Tore Dørmænen, var ikke til stede under signeringsmøtet. Foto: Jonatan Ottesen

– Ungt Entreprenørskap inspirerer unge til å tenke nytt og skape verdier. Vi er brobyggeren mellom utdanning og næringsliv, og jobber for at barn, unge og unge voksne skal bruke entreprenørskap som metode i hele utdanningsløpet. Det vil gi oss flere innovatører og gründere i nord. Samarbeidet med næringslivet i Nord-Norge er en nøkkel i dette arbeidet, sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, Liv Brandvoll.

Hun understreker hvor viktig det er at ungdom som bor og tar utdanning i nord ser mulighetene her oppe.

"Næringslivet er de beste til å vise dem frem. Husk at Nord-Norge er den regionen med sterkest økonomisk vekst de siste ti årene"
Liv Brandvoll, leder Ungt entreprenørskap Troms

Vil møte de unges nysgjerrighet

Arbeidet til Ungt Entreprenørskap (UE) bygger på at entreprenørskap er en livslang prosess som handler om å utvikle personlige egenskaper og holdninger, kombinert med kunnskap og ferdigheter. UE har pedagogiske programmer fra grunnskolen til høyere utdanning som ivaretar en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv.

"Nysgjerrighet er en egenskap som avtar med alder. Jeg tror det er viktig å legge til rette for at de unges nysgjerrighet og skapertrang kanaliseres inn i innovasjon og entreprenørskap. Et samarbeid mellom UiT og Ungt Entreprenørskap er interessant slik at de unge tidlig ser universitetsutdanning som en naturlig karrierevei der de kreative egenskapene kan videreutvikles"
UiT-rektor Anne Husebekk

Som breddeuniversitet med aktivitet fordelt på flere campus og studiesteder i landsdelen, er UiT en sentral bidragsyter til en kunnskapsbasert utvikling i samfunnet. Det inngår i UiTs samfunnsansvar å levere utdanning og forskning av høy kvalitet, sikre god til gang på utdanning i landsdelen og bidra til utvikling av velferd, verdiskaping og omstilling i samfunnet. I dette inngår arbeidet med å integrere innovasjon og entreprenørskap i utdanningene.

Deler ut pris

Avtalen åpner for å videreutvikle samarbeidsflater og -aktiviteter av gjensidig interesse for UiT og UE. I dette inngår blant annet mulighetene for et tettere samarbeid om Gründeridol, faglige bidrag på arrangementer og å vurdere potensialet som ligger i et nærmere samarbeid om studentbedrift. UiT er også samarbeidspartner under fylkesmesterskapene for Troms og Finnmark, og er eier av prisen for beste samarbeid med næringslivet.

"Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter er årets høydepunkt i Ungt Entreprenørskap Troms. 300 elever, 30 lærere og 50 representanter fra næringslivet bruker dagen sin på Jekta Storsenter sammen med oss. Videregåendeelever fra hele Troms skal vise frem, selge produkter og tjenester og konkurrere om å vinne de gjeveste prisene"
Liv Brandvoll, leder Ungt Entreprenøsrkap