Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Nå bygger vi laget som skal gi vår unge de entreprenørskapsmusklene vi trenger for å skape vår felles fremtid. Sammen blir vi en organisasjon som er har den faglige kompetansen, kreativiteten og gleden til skape fremtidstro blant våre skoleelever. Fremtidstro på at det er i Nord-Norge vi skal være.

Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2814

Ungt Entreprenørskap Norge har vedtektsfestet fylkesvise organisasjoner og styret i UE Norge har i strategidokument 15.11.2018 besluttet at UEs fylkesorganisasjoner skal følge myndighetenes inndeling av fylkene. På denne bakgrunn har årsmøtene i de to foreningene bestemt at det foretas en sammenslåing av UE Troms og UE Finnmark.

Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark blir totalt 9 ansatte fra 1. januar 2021, der vi vil ha kontorsted på følgende steder: Vadsø, Tromsø, Bardufoss, Finnsnes og Harstad.

Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2276

Liv Brandvoll er tidligere daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms. Hun tiltrer 1. januar 2021 som ny daglig leder for Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark.

Foto: TS foto Design

"Sammen blir vi et uslåelig team som kan få opp enda mer entreprenørskapsaktivitet ut i hver krik og krok av vårt fylke. Det viktigste er å fokusere på hvorfor vi gjør dette og for hvem - gi barn, ungdom og studenter i Nord-Norge entreprenørskapsmuskler til å se mulighetene rundt seg og gjøre noe med det!"
Liv Brandvoll, Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2511

Robert Lundgren er tidligere daglig leder i Ungt Entreprenørskap Finnmark. Han tiltrer 1. januar 2021 som ny nestleder for Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark.

Foto: TS foto Design

"Jeg er utrulig spent og glad for at vi i Ungt Entreprenørskap satser i Nord-Norge, og spesielt i Troms og Finnmark. Jeg er helt overbevist om at det er her mulighetene i fremtiden ligger. Vi må bare lære oss å se dem, og ta dem i bruk. Vi må skape en landsdel som våre unge vil komme tilbake og bosette seg i, en landsdel som vibrerer av mulighetsrom og fremtidstro, og en landsdel som gjør oss stolt. Vare seg du allerede bor her, eller vurderer å flytte hit."
Robert Lundgren, Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Vil du og din bedrift bygge nettverk mot fremtidens unge fra Nord-Norge? Ta kontakt med en av våre prosjektledere her som viser følgende ansatte:

  • Hege Ervik, grunnskole Finnmark
  • Kariann Rushfeldt Ittelin, videregående Finnmark
  • June Pettersen, grunnskole Midt-Troms
  • Frank-Halvar Solvang, grunnskole Sør-Troms
  • Tina Louise Myreng, grunnskole Tromsø
  • Maria Gudmundsen, videregående Troms
  • Ildri Jørgensen, kommunikasjon og grunnskole Nord-Troms
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2439
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 1949
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2200
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2001
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2377
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2068
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2207