Ungdomstrinnet i Troms og Finnmark 2021 - 2022

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Troms og Finnmark i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. Fagfornyelsen gir mange muligheter til å jobbe med entreprenørskap. Gjennom våre programmer får elevene se fagene i sammenheng og anvende sine kunnskaper i kjente og ukjente sammenhenger.

Ungdomstrinnet

Elevbedrift (ungdomsskolen):

Gjennom elevbedrift får elevene starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Elevene trener særlig samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom arbeidet med bedriften. Ofte knyttes arbeidet i Elevbedrift opp mot tema som bærekraftig utvikling, sosialt entreprenørskap, sunn mat og matglede, eller opp mot ressurser i lokalsamfunnet. Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang. Elevbedrift organiseres tverrfaglig eller i enkeltfag, alt fra 2 uker til gjennom et helt skoleår. Ønsker du mer informasjon eller oppfølging i forhold til Elevbedrift? Ta kontakt med oss!

Innovasjonscamp (alle nivå):

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. De følger UEs prosessverktøy fra start til mål. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor, og gjerne knyttet til bærekraft. Innovasjonscamp kan også brukes som idéfase for videre arbeid med å realisere ideene gjennom elevbedrifter.