To nysigneringer til Sør-Troms regionen

Torsdag 1. okotober var representanter fra Gratangen kommune, Lavangen kommune, og Ungt Entreprenørskap Troms samlet ved Fjellkysten hotell i Lavangen til et kick off for Ungt Entreprenørskap.

Thumbnail IMG 5940

Samarbeidsavtalen gir skolene tilgang til program som støtter opp under fagfornyelsen sitt fokus på kreativitet, skaperglede og utforskertrang, der prosjektleder i Sør-Troms Frank-Halvar Solvang skal blant annet bistå skolene med gjennomføringen av programmene SMART, Elevbedrift og Innovasjonscamp. Fra Gratangen var sektorleder i oppvekst og kultur Gro Saltvik-Øvergård, næringskonsulent Linda Klausen, og lærer ved Gratangsbotn skole, Marit Mørtsell tilstede. Fra Lavangen kommune møtte lærere og næringsutvikler Christian Ekeland opp.

"Jeg er veldig glad for at Gratangen og Lavangen har valgt å inngå samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Kommunene er en viktig del av Sør-Troms regionen. Gjennom samarbeid mellom skole og arbeids - og næringsliv skal vi hjelpe elevene å bygge entreprenørskapsmuskler som er så viktig for at de skal være best mulig rustet til å møte fremtida og for at de skal bidra til verdiskapning for framtidas samfunn og næringsliv. Det skal være nyttig, lærerikt og vi skal selvfølgelig også ha det gøy i underveis!"
Frank-Halvar Solvang, Prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Troms

Fraflytting av ungdom

I følge NRK Troms fikk Nord-Norge 2000 færre innbyggere i 2019, der færre utdanningsmuligheter og sentralisering av arbeidslivet er viktige faktorer som påvirker. Dette påvirker igjen distriktene, der NHO la nylig frem rapporten "Neste trekk" der de legger frem behovet for fremtidige arbeidsplasser i Nord som et viktig punkt. De påpeker at for å opprettholde dagens velferd må det skapes 30.000 nye lønnsomme arbeidsplasser bare i Nord-Norge de neste 10 årene. På bakgrunn av dette er det mange som støtter opp under arbeidet med entreprenørskap i skolen, og som heier frem de unge gründerne slik at de selv kan skape sine egne verdier og nye arbeidsplasser.

"Hensikten med dette partnerskapet er å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Det skal og gis rom for den betydningen av verdiskapning og nyskapning som er i næringslivet til barn og ungdom. Samarbeid, ansvar, utvikle økt forståelse og kunnskap, samt etikk og regler som er i nærings- og arbeidslivet. Man ser og på verdien av å styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene. Løfter man blikket opp og fremover er det og viktig å la seg inspirere av fremtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng."
Gro Saltvik-Øvergård, Sektorleder oppvekst og kultur Gratangen Kommune
"Jeg er veldig glad for at vi har inngått dette samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Troms, da det gir en flerfoldige anvendelser for flere parter. Nå får vi endelig entreprenørskap på agendaen inn i skolen, der fokuset er at elevene lærer seg hvordan det er å starte, drifte og avvikle en bedrift, men også potensielt lage din egen arbeidsplass til et senere tidspunkt. Det at elevene får kjennskap til lokale og regionale muligheter i sin region er så viktig, da dette kan gjøre at de blir. Videre så gleder jeg meg til å dyrke dette samspillet videre, sammen med skolene, nabokommunene og Ungt Entreprenørskap!"
Christian Ekeland, Næringsutvikler Lavangen Kommune

To nysigneringer på entreprenørskapslaget

Lavangen og Gratangen kommune er den ellevte og tolvte kommunen som inngår et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms. De får derfor forankret entreprenørskapsarbeidet i skolen, samt en tettere kontakt med lokalt arbeids- og næringsliv, noe som gir merverdi for både elevene, lærerne og kommunen. Her får elevene praktisk tilnærming og muligheten til å se hva som rører seg i lokalsamfunnet rundt seg, slik at de får en oversikt av hva som finnes av muligheter. En signering betyr også at Ungt Entreprenørskap Troms bidrar med planlegging og veiledning opp mot de ulike programmet, samt inkluderer kommunen inn når det gjennomføres større satsinger og/eller prosjekter skal gjennomføres.

"Vi er svært glad for at kommunen og skoleledelsen ser verdien i dette. Fokuset her skal jo ligge i å gi elevene muligheten til å skape sine egne verdier og arbeidsplasser i sitt nærmiljø, slik at flere også blir. Vi ønsker Lavangen og Gratangen kommune velkommen på laget og gleder oss til å dyrke dette samarbeidet videre fremover!"
Liv Brandvoll, Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms