Sigurd Lunde og Malin Joramo styrker Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Høsten og skoleåret er i gang, og vi ønsker velkommen til våre to nye prosjektledere. Sigurd Lunde og Malin Joramo forsterker Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark fra 9. august 2021.

Sigurd Lunde kommer fra Tromsø, og fullførte sin mastergrad i ledelse, innovasjon og marked ved Handelshøgskolen i Tromsø i vår. Han har en bakgrunn i kommunikasjon fra blant annet Start Norge – en ideell organisasjon med tilstedeværelse på alle universiteter i Norge, som jobber for å promotere entreprenørskap som karrierevei. Hos oss kommer Sigurd til å jobbe som prosjektleder, og ha ansvar for blant annet kommunikasjon for våre prosjekter. Sigurd Lunde vil ha kontorsted i Tromsø.

Sigurd UETF 2021

"Med tanke på min bakgrunn virker UE som det perfekte stedet å starte min karriere. At jeg får lov til å jobbe videre med ting jeg brenner for – kommunikasjon, nyskaping og verdiutvikling i nord og – er midt i blinken. Innovatører trengs overalt, nå mer enn noen gang. Jeg gleder meg til å komme i gang og til å få være med å hente ut det beste av det regionen jeg vokste opp i, har å levere."

Malin Joramo er fra Alta og ny prosjektleder og fagansvarlig på grunnskole i Finnmark. Hun er utdannet lærer fra OsloMet-storbyuniversitetet og har tidligere erfaring som prosjektleder i Forskerfabrikken og kontaktlærer i grunnskolen. Hun vil ha kontorsted på Alta videregående skole.

Malin UETF 2021

Jeg gleder meg til å kunne bidra til skaperglede og engasjement hos barn og unge - og møte elevene der de er i Troms og Finnmark!

Vi ser frem til å få Sigurd og Malin med på laget, og ønsker dem lykke til i sin nye jobb!