Programmet for fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter Troms 2021

Denne informasjonen gjelder kun for avdeling/region Troms.

Etter fristen for innsendelse av bidrag har gått ut vil dere få tilsendt oversikt over når dere skal ha deres intervju. Det gjennomføres intervju i hver kategori dere er påmeldt i. Les mer her. Intervjuene er på 10 minutter, og bedriftene må være tilgjengelig på oppsatt tidspunkt.

FM UB info 4

Følgende to uker er satt av til digitale intervjuer:

15. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • "HR-prisen"

16. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • "Bærekraftsprisen", "Beste yrkesfaglige bedrift", "Beste regnskap" og "Jord-fjord-bord-prisen"

17. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • "Beste sosiale entreprenør" og "Beste samarbeid med næringslivet"

18. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • "Beste markedsføring" og "Beste ungdomsbedrift"

19. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • Ingen digitale intervju

22. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • Ingen digitale intervju

23. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • "Innovasjonsprisen" og "Beste forretningsplan"

24. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • Ingen digitale intervju

25. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • Ingen digitale intervju

26. februar - digitale intervjuer i følgende kategorier:

 • Lederskapsprisen

Intervjuene gjennomføres via Zoom, og linkene sendes ut i god tid i forveien. Juryene gjennomfører digital intervjuer med alle påmeldte kandidater. I noen tilfeller kan det være at juryen trenger et nytt intervju dersom de har behov for oppfølgingsspørsmål. Disse gjennomføres i slutten av februar, og gruppene får beskjed samme dag som de hadde intervjuet sitt. Det at en bedrift blir intervjuet flere ganger betyr ikke nødvendigvis at denne bedriften er videre i konkurransen.

9. mars - Digitalt Fylkesmesterskap 2021 sendes direkte fra

 • Hovedstudio fra MedieEvent, FLOW Coworking
 • Distriksstudio fra Harstad, Nordic Hall
 • Distriksstudio fra Finnsnes, Finnsnes Hotell
 • Distriksstudi0 fra Lyngen, Lyngen North