Personlig økonomi er folkehelse og livsmestring!

Okk

Ungt Entreprenørskap har to programmer for undervisning i personlig økonomi. Sparebank1 Nord-Norge er en viktig samarbeidspartner gjennom programmene «Økonomi og Karrierevalg» for ungdomsskolen og «Sjef i eget liv» for videregående i Troms. Med deres kompetanse er utvalgte ansatte kurset og trent i å gjennomføre programmene ute i klasserommet.

Økonomi og Karrièrevalg:

Økonomi og karrierevalg er et program, som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

For å skape økt engasjement hos elevene har UE i samarbeid med Design Container og banker i hele landet utviklet en løsning som veksler mellom digitale og analoge virkemidler. En mobiltilpasset nettside inneholder oppgaver til elevene. Økonomi og karrierevalg er forankret i en ny overordnet del av læreplanen, og dekker de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.

For mer info, klikk inn på påmeldingslink.Meld din skoles interesse for Økonomi og Karrierevalg på 9 trinn, påmeldingsfrist 31. august 2020.

Link: https://tromsitet.wufoo.com/fo...

Sjef i eget liv:

Hvordan skal jeg en gang ha økonomi til å kunne skaffe meg en egen bolig? Dette er en utfordring som mange unge er opptatt av. Gjennom «Sjef i eget liv!» får elever en forståelse for at valg de gjør allerede i dag, kan ha stor betydning for mulighetene deres for senere å kunne komme inn på boligmarkedet.

For mer info, klikk inn på påmeldingslink.Meld din skoles interesse for Sjef i eget liv for VGS-elever, påmeldingsfrist 30. september 2020.

Link: https://tromsitet.wufoo.com/fo...