Pandemien stopper ikke over 1000 påmeldte elever til Økonomiuka

I flere år har Sparebank1 Nord-Norge sine ansatte reist ut i skolen og gjennomført Ungt Entreprenørskap sine økonomiske programmer i grunnskolen og videregående. På grunn av pandemien har de ansatte ikke hatt mulighet å være fysisk i klasserommet som har gjort at flere av årets 9 klassinger og VGS elever har ikke fått gjennomført programmene «Sjef i eget liv» (VGS) og «Økonomi og Karrierevalg» (Grunnskole). Derfor har Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark inngått et samarbeid med SNN med å invitere skolene til å bli med på Økonomiuka!

Okonomi Karrierevalg

Fra 18 til 20 mai har lærere fått digitalt opplærings- og undervisnings materiale tildelt av SNN, noe lærerne i hele Troms og Finnmark har tatt på strak arm.

"Dette opplegget var kjempebra, og det funket fint å gjennomføre det på egenhånd. Håper det vil være mulig å gjennomføre på denne måten i framtiden også!"
Lærer Marit B. Lauritsen fra Kjøllefjord Skole

Økonomi og karrierevalg er et program som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

Sjef i eget liv! gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine egne personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån, og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig er oppnåelig.

"Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark setter utrolig pris på at næringslivet til tross for både hjemmekontor og strenge restriksjoner i skolen er kreativ og finner nye løsninger for å snakke om personlig økonomi inn i klasserommet. Løsningen er ikke bare relevant under pandemien, men også for fremtidig kontakt med elevene. På denne måten når vi også flere elever!"
Prosjektleder June Pettersen, Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Banksjef avd Tromsø i SNN, Lars Nymo Trulsen som har mange undervisningstimer med personlig økonomi i skolen.

"Personlig økonomi blir bare viktigere og viktigere. Og en pandemi gjør det ikke mindre viktigere. Jo tidligere man får dette under huden jo større er sjansen for å lykkes i fremtida. Når vi i år ikke har kunne komme ut i skolene og bidra med vårt gjennom framlegg i skolen, gjør det meg stolt å høre påmeldingstallene til økonomiuka. Det er fantastisk at dere også ønsker å tilby personlig økonomi sin nye digitale form. Vi ønsker dere lykke til med gjennomføringa og det viktige budskapet!"
Banksjef avd. Tromsø Lars Nymo Trulsen, Sparebank1 Nord-Norge