Lærerstudenter er Framtidens Brobyggere

Hvem skal lede oss inn i framtiden? Svaret er enkelt: så klart det er de unge som skal vise vei og skape nye løsninger for en ny og bedre morgendag. Men hvem skal lede de unge? De siste ukene har vi samarbeidet med lærerstudentene på 4. året ved lærerutdanningen ved UiT i Tromsø, for å utvikle kreative, tverrfaglige og bærekraftige praksisprosjekter som de selv skal gjennomføre.

Laererutdanningen bilder 21 4
Laererutdanningen bilder 21 5
Laererutdanningen bilder 21 5
Laererutdanningen bilder 21 11

I uke 39 og 40 gjennomførte vi for første gang et prosjekt med lærerstudentene i Tromsø, for å komme nærmere de vi har døpt "Framtidens Brobyggere". Gjennom de to ukene deltok studentene på foredrag, diskusjoner og idémyldring omkring de kulturpedagogiske utfordringene som følger med lærerrollen. Hvordan kan vi sikre at barna lærer det de trenger for å være forberedt på å svare på framtidens problemstillinger? Dette ledet opp til en innovasjonscamp som gikk over tre dager, hvor studentene selv fikk ta tak i en kulturpedagogisk utfordring og utforme et undervisningsprogram de selv skal teste i praksis over de kommende ukene.

"Vi har hatt entreprenørskapsprosjekter som fast innslag i den femårige lærerutdanningen siden 2013, og ser at det har stor verdi for lærerstudentene å få arbeide systematisk med kreative og innovative arbeidsmåter innen rammen av pedagogisk entreprenørskap. Når de utvikler prosjekter som skal gjennomføres i praksis i grunnskolen, får de i tillegg erfaring med å bruke disse arbeidsmåtene i praksis, noe som forhåpentligvis fører til at de tar dem i bruk også i sine framtidige lærerjobber."
Lisbet Rønningsbakk, Førstelektor pedagogikk PhD
Microsoft Teams image 3
Laererutdanningen bilder 21 8

Ved hjelp av to sett fantastiske juryer satt sammen av profiler fra næringslivet og utdanning ble det kåret to vinnere. På 1.-7. trinn var det Miljøfabrikken som stakk av med diplomet for sitt prosjekt om holdninger knytte til forvalting av naturen. Vinnerne på 5.-10. trinn kalte seg selv Make Skjervøy Green Again, og deres prosjekt handlet om å gjøre lokalsamfunnet grønnere. Fokuset på bærekraft ble forvaltet av FN-Sambandet som stilte med både jurymedlem og et foredrag i bærekraftig utdanning.

"Jeg har selv gått GLU 5.-10. trinn, og som student lette jeg etter prosjekt hvor dybdelæring, elevmedvirkning og virkelighetsnær undervisning var sentralt. Rett og slett noe som knyttet sammen teori og praksis. Gjennom dette prosjektet har studentene fått erfare og gjennomføre selv, hvordan man kan bli framtidens brobygger. Dette prosjektet er satt sammen av flere emner, og fokuserer på læring som elevene kan kjenne igjen og bruke i sin egen hverdag, og å jobbe med pedagogisk entreprenørskap i skolen gir elevene skaperglede, utforskertrang og kreativitet. Etter å ha sett hva lærerstudentene presenterte kan jeg trygt si at elevene som får disse lærerne er svært heldige."
Tina Louise Myreng, Prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark.