Kroken ungdomsskole bryr seg om andre!

Kroken ungdomsskole bryr seg om andre article

Elevbedrifter som gjør en forskjell for ulike grupper i lokalmiljøet opptar åttende, niende og tiende trinn ved Kroken ungdomsskole. Elevene jobber løsrevet fra den vanlige timeplanen, på tvers av klasser og trinn. Dette gir nye og spennende løsninger, til glede for ulike grupper i Kroken!

"Gjennom det å gjøre en forskjell for andre kan elevene bli aktive medborgere i lokalmiljøet. Gjennom aktiv læring og deltagelse, med samarbeid på tvers av klasser og trinn, forbereder elevene seg på ferdigheter og holdninger som er nødvendige i framtidas arbeidsliv."
Birgit Ovesen, rektor Kroken ungdomsskole
Kroken ungdomsskole bryr seg om andre article 2
Fv. Vilde Kristin Heggesand Dumonceau (13), Sunniva Hogseth(13), Lilli Elisabeth Haugan (13), Sara Tesfay (15), Eline Sofie Schultz (15) skal gjøre forskjell for eldre i Kroken.

Sosialt entreprenørskap, gjennom programmene Se mulighetene og elevbedrift, gir verdi og nytte i lokalsamfunnet, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, Kroken-elevene får med seg mye praktisk og tverrfaglig læring i løpet av en skoleuke til nytte for lokalsamfunnet i Kroken.

Vinnere beste idè og beste presentasjon/stand: Eldre-Tech EB

Kroken ungdomsskole bryr seg om andre article 3
Vinnerne som skal representere Kroken på Fylkesmessa 2018 ble f.v. Mattias, Sivert, Sunniva, Elisa, Una og Natalie.

Elevene i Eldre Terc EB ville dra å være sammen med eldre og lære de om bruk av smarttelefon. De forklarte hva sosiale medier er og hvordan ungdom i dag lever med internett. De snakket også om ulikheter i telefonbruk fra før til nå. Elevene besøkte en gruppe eldre på Heracleum.

Vinnere beste samarbeid: Hjelp andre EB

Kroken ungdomsskole bryr seg om andre article 4
Elevene i Hjelp andre EB f.v. Mina, Lotta, Else, Ingrid Sofie, Magnus og Sindre

Gruppa har vist at de har klart å samle seg rundt prosjektet der de fremsto som enhetlig i forhold til oppdraget og hvordan dette skulle gjennomføres. Medlemmene gir tilbakemelding om at de ble hørt og hadde anledning til å dele ideer. Gruppa fremstod for oss som inkluderende både i ideprosessen og gjennomføringen.