Informasjon om fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Troms 2021

I denne nyhetssaken samler vi all nødvendig informasjon om kommende fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter (avdeling/region Troms) 2021 9. mars.

FM UB info

På grunn av Covid 19 må vi tenke nytt rundt Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter (#FMUB). Vi vet ikke hvordan situasjonen er i mars 2021, men vi har god grunn til å tro at vi vil få utfordringer med å samle elever på tvers av skoler og regioner til et fysisk arrangement. Vi jobber derfor fram et konsept for #FMUB som vi håper vil bli godt mottatt og som vi håper vil skape engasjement hos elever og lærere.

Digitalt Fylkesmesterskap med distriksstudio

Årets konsept er at vi kjører fylkesmesterskapet 2021 som et digitalt mesterskap. I tillegg vil det være distriktstudioer rundt omkring i fylket, der lærere og elever kan følge og være med som en del av mesterskapet på følgende plasser:

  • Hovedstudio fra Tromsø, Flow Coworking
  • Distriksstudio fra Harstad, Nordic Hall
  • Distriksstudio fra Finnsnes
  • Distriksstudi0 fra Lyngen North, Nord-Troms

Vi sender derfor live fra alle studioene tirsdag 9. mars, der vi deler ut priser lokalt. Ungdomsbedriftene som er meldt opp i kategorien "Beste ungdomsbedrift" blir invitert inn til studioet, sammen med enkelte prisutdelere fra juryen.

Her er en oversikt over all relevant informasjon: