Endelig er Ungt Entreprenørskap på plass i Sør-Troms!

Frank

Frank-Halvar Solvang er ansatt som prosjektleder for Ungt Entreprenørskap i Sør-Troms, med fast kontorsted i Harstad.

Ungt Entreprenørskaps arbeid i regionen er ikke nytt, men frem til nå har det vært med hovedfokus på videregående skole. Nå er det endelig opprettet en prosjektlederstilling med fast kontorsted i Harstad så nå skal barne- og ungdomsskolene med!


«Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å være en brobygger mellom næringslivet og skolene. Vi bor i en landsdel og en region som har sine utfordringer, men samtidig med et fantastisk potensial på mange områder. Det er avgjørende for fremtiden vår at de unge kan se hvilke muligheter som finnes, og at de blir bevisst hvor viktig de er for å utvikle landsdelen og skape verdier,» sier Frank-Halvar og fortsetter: «Jeg tror at nøkkelen til å lykkes med dette er en skole og et næringsliv som kan samarbeide på en god måte. Derfor er det er privilegium å få lov til å jobbe for Ungt Entreprenørskap. UE har tatt denne problemstillingen på alvor og over lang tid utviklet pedagogiske og inspirerende verktøy og programmer med solid faglig forankring og dokumenterte resultater.»


Frank-Halvar har lang erfaring fra bank hvor han har vært rådgiver. Han har også jobbet med regnskap og som produksjonsarbeider i sjømatnæringen. Sitt første kjennskap til Ungt Entreprenørskap stiftet han gjennom programmet «Økonomi og Karrierevalg», som i Troms utføres i samarbeid med tidligere arbeidsgiver Sparebank 1 Nord-Norge.