En vellykket innovasjonscampturnè er ved veis ende

"Fremtidens Verdiskapere i Nord" ble avsluttet på grensen mot Russland fredag 17. september etter utallige kilometer på tur. Dette ble en svært vellykket turnè, der 1173 elever, 99 jurymedlemmer og 31 andre lokale aktører deltok på den største innovasjonscampturnèen som har blitt gjennomført i Troms og Finnmark.

2 MB Elevgruppe Innovasjonscmap Nordkjosbotn 2021
2 MB Innovasjonscamp elever 5 Hammerfest 2021
2 MB Elevgruppe 1 Innovasjonscamp Nordkjosbotn 2021
2 MB Innovasjonscamp elever 3 Hammerfest 2021
2 MB Elev smiler 1 Innovasjonscamp 2021
2 MB Elev smiler 3 Innovasjonscamp 2021
2 MB Elev flirer Innovasjonscamp 2021

Foto: Jøran Lynum / Marthe Nyvoll

Vi stilte spørsmålet som mange i vår region også er opptatt av. Mange unge flytter fra Nord-Norge, men hva skal egentlig til for å få dem til å bli? Hvilke muligheter finnes i landsdelen vår? Hvordan kan vi forhindre utenforskap? Hva kan skape bolyst? Svaret vi fikk var mange.

En vinneride skulle forbedre havneforhold for kystfiskere, hvor alle midler som kommer inn går direkte til tilrettelegging av kaier, vedlikehold osv. Dette vil øke attraktiviteten til yrket og sørge for at flere velger å etablere seg som fiskere i området. En annen gruppe fant opp noe som kanskje mange store selskaper kunne ha tenkt seg. De ville ta temperaturen på både jord og hav for å kunne skape de beste oppvekstvilkårene for mat fra sjø og land. Dette kan også brukes til å følge med hvis fisken blir syk. Avslutningsvis tok også flere ideer seg for å lage et tilretteleggingstilbud for elever/ungdom slik at de blir inkludert, fulgt tettere opp og får muligheten til å bli en del av samfunnet og det yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Alle ideene kan bidra med å redusere frafallet og øke trivselen blant elevene i Nord-Norge.

"Vi må begynne å snakke pent om yrkesfagene, og at det er gode lønninger. Vi har jo alle hatt besøk av en rørlegger og vet jo at timesprisen kan være ganske høy. Sannheten er jo at du kan få like høy lønning hvis du eksempelvis tar en akademisk utdannelse. Mange liker å jobbe med praktisk fag og Norge trenger det! Vi trenger det i mange forskjellige typer yrkesfag."
Erna Solberg, Statsminister og partileder i Høyre

Fremtidens Verdiskapere i Nord er et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap i Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektet er støttet av samfunnsløftet og ble gjennomført fra mandag 30. august til fredag 17. september. Hensikten med prosjektet er at ungdommen fra hele landsdelen skal levere sine løsninger på felles nordnorske problemstillinger. Dette gjøres ved at elever fra totalt 25 skoler deltar på innovasjonscamper i løpet av skoleårets første uker. Dette er en nordnorsk idékonkurranse, hvor elevene gruppevis utvikler ideer, lager forretningsmodeller og presenterer ideene sine for en jury.

"Det er et stort spørsmål som vi i Samfunnsløftet er svært opptatt av og det er - hva trenger vi egentlig i fremtiden? Et av svarene er at vi trenger at ungdom velger yrkesfag. Gjennom Kunnskapsbanken hos oss ser vi på mulighetene fremover, og hvis Nord-Norge skal klare å ta de mulighetene som ligger der, så trenger vi flere fagarbeidere. Vi trenger at ungdom velger elektro, bygg og anlegg og helsefag. Vi håper at gjennom dette prosjektet så fullfører flere ungdommer videregående skole, samt ser verdien av at de har valgt yrkesfag som studieretning. Jeg håper også at dette gir inspirasjon til andre elever som ikke fikk deltatt i år og velge yrkesfag."
Gudrun Gulldahl, leder av Samfunnsløftet
"Nord-Norge trenger 30 000 nye lønnsomme arbeidsplasser de neste 10 årene. For å få dette til trenger vi et trepartssamarbeid, der arbeidslivet og myndighetene jobber tettere sammen på regionalt nivå. I dette må vi også tenke bolyst for ungdommen i vår landsdel, der vi må vise at vi har et mangfold av arbeidsplasser. Nord-Norge er også en region for muligheter til å være ambisiøs og få utrettet noe."
Målfrid Baik, direktør NHO Arktisk

Følgende elever har gått videre til superfinalen i november under årets Arctic Innovation Week. Her deler vi opp vinnerne i to superfinaler som arrangeres 20. og 21. nov kl. 13:00.

 • "Pulsation", Stangnes videregående skole
 • "Bygdejentene", Bardufoss videregående skole
 • "Dobbelstikk med jord", Nordkjosbotn videregående skole
 • "Xplotions", Langnes ungdomsskole
 • "Gutan", Kvaløya videregående skole
 • "Alt håp er ute...ndørs", Nord-Troms videregående skole avd. Storslett
 • "Fisherman´s Friends", Nord-Troms videregående skole avd. Skjervøy
 • "Tove og de 7 elevene", Hammerfest videregående skole
 • "Støtte i Nord", Breilia ungdomsskole
 • "5 HD penguins", Honningsvåg videregående skole
 • "Jobb lokalt", Honningsvåg ungdomsskole
 • "Bad Bee", Lakselv videregående skole
 • "Future Chicks", Lakselv ungdomsskole
 • "Pop Zerio", Tana videregående skole
 • "Poter i Nord", Tana ungdomsskole
 • "High Five", Kirkenes videregående skole
 • "Kommer snart", Bugøynes ungdomsskole
"Dette har vært en fantastisk reise, fra sør til nord. Jeg ønsker å takke alle elever, lærere og lokalt næringsliv som har deltatt med sin kompetanse - uten dem hadde dette ikke blitt så bra. Vi ser allerede effekten av dette og gleder oss til det kommende skoleåret, der vi håper på en oppblomstring av elev - og ungdomsbedrifter innenfor yrkesfaglig utdanningsprogram."
Liv Bradvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark