Elevene løste lokale bedrifters reelle utfordringer!

Elevene loste lokale bedrifters reelle utfordringer article
Juryen i arbeid under den innledende runden

En annerledes skoledag i Sørreisa kulturhus for elevene fra Elvetun skole og Sørreisa sentralskole.

"Beste skoledagen i mitt liv og skikkelig artig å vinne!"
Tresor
"...og så er det bra å hjelpe til med å løse ordentlige problemer!"
Margrete og Ingvild i kor
Elevene loste lokale bedrifters reelle utfordringer article 2
8.trinnselever fra venstre Leon Brattli Hansen, Margrete Tevik, Ingvild W. Dahle og Tresor Chyrongozi.

Gruppas løsning på Senja vgs sin oppgave, om å få positivt fokus på blå næring og utdanning, var VR-briller som kunne gi elevene ett realistisk bilde både fra skolen, men ikke minst fra mærekanten og hva som foregår under vann i mæra.

Elevene loste lokale bedrifters reelle utfordringer article 3
9. trinnselever fra venstre Emilie Johansen, Hanna Henriksen, Kaja Simonsen og Jonathan Rørslett

Gruppas løsning på SalMar sin oppgave, om å bedre fordinga av foret i mærene uahvengig av strøm. og vindforhold, var en forautomat som beveger seg inni mæra, slik at foret fordeles jevnt, uavhengig av strømforhold. I tillegg sørger automaten for å rense og gjenvinne foret som samles opp i bunnen av mæra.

Elevene loste lokale bedrifters reelle utfordringer article 4 k

Ordfører i Dyrøy Marit Alvig Espenes delte ut kinobilletter til vinnerne

Elevene loste lokale bedrifters reelle utfordringer article 5 k

Juryen i arbeid – poengiving i finalen

Elevene loste lokale bedrifters reelle utfordringer article 6 k

VRbrillene til vinnergruppa

Elevene loste lokale bedrifters reelle utfordringer article 7 k

Noen av presentasjonenen vakte latter hos juryen

Elevene loste lokale bedrifters reelle utfordringer article 8 k

Modell av forautomaten til vinnergruppa fra 9. trinn

Juryen bestod av:

Kristian Meier, Wilsgård Fiskeoppdrett
June Pettersen, Sparebank1 Nord-Norge
Frank Jakobsen, Sørreisa kommune
May Elin Hals, Elvetun skole
Stine Vinje, NRS Troms
Tom Erik Moe, Sørreisa kommune
Frank Moldvik, Dyrøy kommune
Marit Alvig Espenes, Dyrøy kommune
Torunn Mikalsen, Senja vgs
Jan Eirik Nordahl, Sørreisa kommune
Nina J. Nikolaisen, Dyrøy kommune
Ragnvald Storvoll, Nordavind utvikling
Odd Arne Korneliussen, Salmar
Venke Heide, Elvetun skole
Ragnhild Hjorten, Sørreisa Frivillighetssentral
Kjell Sverre Myrvoll, Nordavind utvikling

"Til at disse elevene gjør dette for første gang, synes jeg de gjør en fremragende innsats!"
Frode Jørgensen prosjektleder i Ungt Entreprenørskap

Takk til skolene, elevene, de ansatte ved skolene og juryen som deltok. Vi slutter aldri å forbauses over de kreative og nyskapende ideene som dukker opp.