Digital Sjømat innovasjonscamp - et tverrfaglig prosjekt for Senjaskolene!

Covid 19 har gjort at Ungt Entreprenørskap Troms må tenke nytt og kreativt for å gjennomføre det som vanligvis er en stor camp samlet med 70-100 elever i et stort lokale. Avlyse er ikke aktuelt, da elever opplever enda mindre kontakt med næringslivet under denne pandemien!

Vinnerlaget fra Gibostad 002

Derfor inviterte Ungt Entreprenørskap Troms til digital Sjømat innovasjonscamp, mandag 30 november til onsdag 3 desember og hele 101 ungdomsskoleelever deltok fra 7 forskjellige skoler rundt omkring på Senja. Deltakende skoler var Husøy skole, Botnhamn skole, Senja Montessoriskole, Gibostad skole, Berg skole, Medby skole og Vikstranda skole. Hver skole fikk en reel problemstilling fra næringslivet som de skulle prøve å finne den beste løsningen til og på disse tre dagene gjennomgikk de kickoff, workshop og finale. Skolene konkurrerte klassevis i en semifinale på skolen, hvor næringsliv bedømmet de digitalt eller fysisk. Vinnerne gikk videre til en superfinale hvor de igjen konkurrerte med andre finalister fra de andre skolene. Her også digitalt! Et kjempeflott og spennende tverrfaglig prosjekt som skolene fint kunne være med på uten å bekymre seg for smittevern! Her er fagfornyelsen godt ivaretatt.

Oppdragsgivere og finale!

Våre oppdragsgivere er Salmar Farming avd Nord, Nordic Pharma, Finnfjord AS, Br.Karlsen AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, NRS og Eidsfjord Sjøfarm. Alle bedriftene stilte på hver sine skoler som jury til semifinalen, fysisk eller digital. Superfinalen foregår på Teams hvor alle semifinalister presenterte igjen for ny jury, Robert Lundgren, leder fra Ungt Entreprenørskap Finnmark.

Premie og vinnere!

Planen var å kun kåre en vinner, premie 2000 kr. Men Jury, Robert Lundgren fra UE Finnmark insisterte på at 2. plass skulle få like stor premie og spanderte fra UE Finnmark 2000 kr også til andre plass!

"Vi i Nord-Norge trenger ikke å være redd for fremtiden her nordpå, hvis dette er nivået på innovasjon og entreprenørskap hos våre unge! Jeg er veldig imponert over alle finalistene som presentert innovative løsninger med fokus på bærekraft. Og vår landsdel trenger dette mer enn noen. Det er her fremtidens muligheter ligger, og kun sammen kan vi gripe dem!"
Robert Lundgren, daglig leder Ungt Entreprenørskap Finnmark

Vinnere var Gibostad skole, Rakel Zappa Solheim, Joakim Olsen Kristiansen, Elias Lovin Grønnli Nilsen og Nils Arvid Rasmussen. De jobbet med problemstillingen til Salmar, Finnfjord AS og Nordic Pharma hvor de ønsket kreative løsninger på hvordan få flere 10 klassinger til å søke TIF VG1 og Kjemi og prosess VG2.

Løsningen deres gikk ut på at elever må bli enda mer opplyst hvilke jobbmuligheter og arbeidsoppgaver som finnes etter endt utdannelse. Vinnergruppen foreslår konkret å ha VR briller med film fra lokaler og omgivelser og hvordan arbeidsdagen blir hos ulike bedrifter. Dette tror de fenger flere ungdommer! Andreplassen gikk til Husøy skole med elevene Benedicte, Ole-Even, Tinius, Peter og Victoria. De jobbet med Br.Karlsen sin problemstilling som handlet om å finne løsninger på forsøpling fra havflåten. Ideen deres handlet om sette ut flytende containere med ca 50 nautiske mil mellom seg slik at båter kunne møte på de ute i havet og fjerne søppel om bord. Når containeren var full, så skulle den varsle elektronisk til land at den trengte tømming.

"Genialt! Det gleder meg å se hvordan ungdommen omstiller seg til den digitale hverdagen som vi nå alle må bare vende oss til. Det optimale er selvfølgelig at elever og næringsliv møtes fysisk, men det må vi vente på en stund til. I stede stiller næringslivet opp som jury digitalt og møter elevene, bare på en skjerm. Jeg mener dette er bedre enn å helt stoppe opp hvor ungdomsskoleelever går glipp av det lokale næringslivet under denne pandemien. Nei takk, her er vi med på å tilrettelegge og finne løsning!"
June Pettersen, prosjektleder Ungt Entreprenørskap Midt-Troms

Hva er en innovasjonscamp?
En innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får gruppevis utdelt et reelt oppdrag/problem som de skal finne løsning på og presentere tilbake til oppdragsgiver. En fantastisk arena hvor næringsliv og skole samsnakker og elever får jobbe med ekte problemstillinger fra lokalt næringsliv. Dette betyr at elevene skal være oppfinnere/gründere som kommer opp med løsning på et problem som bedriften pr i dag ikke har en god løsning på.