Satser stort i Vest-Finnmark med Raija og Andreas

Raija Eliassen Wirkola og Andreas Stølen tiltrer rollene som prosjektleder for hele grunnnskolen i Vest-Finnmark, og representerer Ungt Entreprenørskaps nyeste vitamintilskudd til entreprenørskapssatsningen i regionen. Ansettelsene kommer i kjølvannet av et svært produktivt vårsemester, med blant annet 185% økning i antall elever som starter elevbedrifter i Vest-Finnmark relativt til måltall.

Begge starter i august 2022 og vil ha kontorsted i Alta.

Portettbilde raija UETF 2022

Raija Eliassen Wirkola tiltrer rollen i Vest-Finnmark som prosjektleder i grunnskolen. Raija kommer til Ungt Entreprenørskap med en bakgrunn fra økonomi og prosjektlederse. Tidligere har hun også vært medeier, prosjektutvikler og prosjektleder for to festivaler i hjembyen Alta, og har fratrådt stillingen sin som daglig leder i egen bedrift for å starte i "drømmejobben som prosjektleder i Ungt Entreprenørskap".

"Det å få være med som brobygger mellom næringsliv, samfunn og utdanningssystem, samtidig få være med å bidra på viktige områder med utvikling av elevenes innovasjons- og entreprenørskapskunnskap er som et kinder-egg. Jeg ser fram til å møte alle flotte elever, lærere og samarbeidspartner. Dette blir bra!"
Raija Eliassen Wirkola, prosjektleder
Portettbilde andreas UETF 2022

Andreas Stølen skal også jobbe med entreprenørskap i grunnskolen i Vest-Finnmark, hvor han skal bidra til å forme morgendagens helter og gi elever en forståelse av viktigheten i å tenke utenfor boksen. Han har en bachelor i ledelse med spesialisering mot reiseliv fra Universitet i Stavanger, med ekstra fag mot entreprenørskap, og har en lang og variert erfaring fra service-, reiselivs-, event- og oljenæringen.

Andreas har en forkjærlighet for innovativ tenking, og har i de siste årene vært med på å omstille flere bedrifter til å tenke og satse nytt.

"Jeg er positivt innstillt til og har blitt svært godt tatt imot av gode kollegaer i en fantastisk spennende organisasjon. Gleder meg utrolig til å reise ut å få møte de unge lovende og til å få høre alle de morsomme idéene de kommer frem til!"
Andreas Stølen, prosjektleder
Portrettbilde Raija 23
Raija Eliassen Wirkola
Prosjektleder, grunnskole Vest-Finnmark