Årsmelding 2019 for UE Troms

Liv
"2019 har for oss i Ungt Entreprenørskap gitt en bekreftelse på at den vedtatte strategien har vært riktig – og vi sitter derfor med en følelse av at de positive trendene i 2019 kan fortsette også i årene fremover. Vi har de beste forutsetninger, med både skole og næringsliv i ryggen som heier på oss!"
Liv Brandvoll, daglig leder i UE Troms

2019 ble et år preget av vekst i bedriftsprogrammene blant ungdomsskolene og videregående skoler i Troms. Elevbedrift hadde en oppgang på 11%, mens Ungdomsbedrift økte med 17%. For grunnskoleprogrammet SMART opplevde vi en eventyrlig vekst på 92%!Vi føler oss trygge på at dette er resultater av den nye strategien for perioden 2019-2021, med økt fokus på de tyngste entreprenørielle programmene og tilbud som øker rekrutteringen eller styrker kvaliteten av disse aktivitetene. Vi opplever også sterk medvind i seilene, med en vedtatt fagfornyelse som i 2019 fikk stadig mer fokus. Dette øker bevisstheten blant skoleeiere, -ledere og lærere om verdien og viktigheten av entreprenøriell læring.

Du kan lese resten av årsmeldingen her:

https://www.ue.no/troms/arsmelding