Velkommen til årsmøte i UE Viken!

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Viken torsdag 31. mars 2022 kl 15:00–17:00

Sted: Teams – lenke sendes ut i forkant

kl. 15:00 - 17:00 Velkommen til årsmøte, og resultater 2021 V/ Petter Skotland

Saksliste årsmøte

 • Sak 1 Åpning/konstituering
 • Godkjenning av innkalling.
  • Valg av møteleder.
  • Valg av referent.
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Godkjenning av stemmeberettigede
 • Sak 2
  • Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2022
 • Sak 3
  • Valg av styre, revisor og valgkomité
 • Sak 4
  • Valg av representant/er til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge
 • Sak 5
  • Kontingent 2022

Vel møtt! Ved spørsmål, ta kontakt med Petter Skotland.