Tidenes første hederspris i UE Viken til Brage Evjen

Juryens begrunnelse:

I år har vi valgt å dele ut en hederspris. Den går til en person, som har vært engasjert i UE’s arbeid i flere år som en aktiv bidragsyter. Vedkommende har i mange år jobbet hos en av våre viktigste regionale samarbeidspartnere, og vært en av hovedårsakene til at dette samarbeidet har vokst seg sterkt. Vedkommende har bidratt på svært mange arenaer. Han har alltid vært godt vertskap for arrangementer, han har deltatt som jurymedlem lokalt og regionalt. Han har vært leder for juryen, delt ut priser og alltid snakket varmt om UE internt og eksternt. Han har bidratt i styret i mange år, og ikke minst vært en svært god samtalepartner. Denne personen brenner virkelig for å gi ungdom en sjanse, og er svært opptatt av samarbeid mellom skole og næringsliv! Vedkommende har lagt ned en enorm innsats først for UE Østfold og nå det siste året gjennom etableringen og opprettelsen av UE Viken. Nå har han dessverre valgt å flytte til et nytt fylke på grunn av jobbytte. Vi er svært glad for jobben du har lagt ned og takker deg for alle bidrag. Prisen er et litografi av Nico Widerberg.

Etter mange år var det ildsjelen og hedersmannen sin tur!

Storst verdiskapingspotensial Brage Evjen Sparebank 1