Studentbedriften 59° Nord ble Østfoldmestere med innovativ kommunikasjonsløsning

59 Grader Nord SB

Vemund Ivarson Espegard, Andreas Moe, Tom Erik Bøygaard, Fredrik Nordeng, Casper Borger og Stein Amundsen i 59°Nord SB er Fylkesmestere i Studentbedrift. Foto: Privat.

59° Nord SB gikk helt til topps under Fylkesmesterskap for Studentbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap i Østfold. Forretningsideen deres er en innovativ løsning for kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell. Sammen med de tre andre vinnerne fra Høgskolen i Østfold, deltar 59° Nord SB i NM.Stor aktivitet


Dette studieåret har rundt 125 innovative og kreative Østfoldstudenter drevet totalt 30 Studentbedrifter med ulike forretningsideer. Felles for dem alle er at de har knyttet teori og praksis sammen gjennom å drive bedrift i studietiden.Tryggere og enklere hverdag på helseinstitusjoner


Andreas Moe, Stein Amundsen, Vemund Espegard, Casper Borger, Fredrik Nordeng, Tom Erik Bøygaard står bak 59°Nord SB. De har laget produktet PullTalk, et system for helseinstitusjoner og sykehus, som skal gjøre hverdagen tryggere for pasienter og enklere for helsepersonell.


-I dag drar pasienten i snoren over sengen for å tilkalle sykepleier. Når flere drar i snoren samtidig, er det vanskelig å vite hvem som bør prioriteres, forklarer Andreas Moe i sin presentasjon for juryen.


-Vi ønsket å lage en muntlig toveiskommunikasjon, slik at personalet enkelt kan vurdere hvem de bør gå til først, sier Moe.

Pull Talk systemskisse

Systemskisse som forklarer hvordan PullTalk fungerer. Foto: Privat

Stort potensial

Under det digitale Fylkesmesterskapet, har en jury fra lokalt næringsliv vurdert de 29 innsendte bidragene.

-Vinneren har et innovativt produkt, som dekker konkrete og svært viktige behov for bruker, den ansatte og bedriften. Arbeidsprosessen vil i høyeste grad lettes, sier juryleder Brage Evjen fra Sparebank1 Østfold Akershus. -Muligheten for toveiskommunikasjon gjør løsningen unik. Det er et stort markedspotensial med gode muligheter for verdiskaping. Ikke bare ved leveranse av produktet, men også i forhold til vedlikehold- og serviceavtaler, understreker Evjen, som også er styreleder for Ungt Entreprenørskap Viken.


Entreprenørskap i høyere utdanning er viktig for verdiskaping i samfunnet!


-Hvert år ser vi at flere av de som har drevet Studentbedrift, velger å starte AS og drive videre, enten med samme eller nye forretningsideer. Vi har fått klare signaler om at dette også gjelder flere av årets Studentbedrifter, sier UEs regionleder, som også gir kred til Matthew Lynch, PhD ved Høgskolen i Østfold.

-Matthew lar studentene prøve og feile, og lære ved å gjøre. Innenfor trygge rammer får de trene på entreprenørskap og innovasjon gjennom å etablere en studentbedrift, skaffe mentor og samarbeide med næringslivet. Slik utvikles etterspurte ferdigheter som evne til å ta initiativ, kreativitet, samarbeidsevne, problemløsningsevne og gjennomføringsevne.

-Studentbedrift er en læringsarena hvor studentene tester ut forretningsidéer og bygger en bedrift innen trygge rammer. De får veiledning av erfarne mentorer, noe som gir et stort læringsutbytte for studentene. Dette er kompetanse næringslivet etterspør, og denne erfaringen gjør at de er bedre rustet når de kommer ut i arbeidslivet, avslutter Engström.

Disse Studenbedriftene fikk hver sin NM- billett, og representerer Østfold i NM for Studentbedrifter 11. juni.

I Kon SB

I-kon SB tilbyr kunder veiledning rundt byggesøknader, reguleringsplaner og leverer byggesøknadstegninger.

Allvit SB

Allvit SB tilbyr et brettspill med språk og underholdning i fokus. Spillet kan like gjerne brukes i klasserommet for å lære seg gloser, som på lørdagskvelden med vennegjengen.

Wild Creation SB

Wild Creation SB tilbyr en bærekraftig fiskedupp, produsert i treverk, som holder seg i en 45 graders vinkel ut fra bredden og ikke driver tilbake inn mot land.