Den aller beste måten å lære på

Arets entreprenorskapslaerer maria loretntzen spydevold tomb vgs 2
Technowash ub tomg vgs 2

Torsdag ble Maria Lorentzen-Spydevold på Tomb videregående skole kåret til Årets entreprenørskapslærer av Ungt Entreprenørskap i Østfold. Prisen henger høyt, for det er mange gode entreprenørskapslærere på alle de videregående skolene. Prisvinnerens umiddelbare reaksjon var: Ungdomsbedrift er den aller beste måten å lære på.


Ungdomsbedrift gir livsmestring


Det er en engasjert entreprenørskapslærer som mottar prisen. -Gjennom å drive Ungdomsbedrift får elevene legge premissene selv. De tar utgangspunkt i egne ideer, og står selv ansvarlige gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig produkt. Dermed får de et sterkt eierskap til Ungdomsbedriften sin, og en unik indre motivasjon til å utvikle bedriften sin, sier Maria. -Samtidig utvikler de også seg selv. Jeg opplever at elevene får bedre selvtillit og opplever livsmestring gjennom arbeidet med ungdomsbedriftene, noe som fagfornyelsen legger stor vekt på, forklarer entreprenørskapslæreren.
Trener ferdigheter arbeidslivet etterspør


Lorentzen-Spydevold mener at Ungdomsbedrift er læring på ekte. -Dette er læring i praksis, ikke bare i teorien. Elevene får skape verdier gjennom å prøve og feile, og selv finne ut hvilke metoder de bør bruke for å løse oppgaver og utfordringer de møter underveis.


Min rolle som lærer er å være veileder og motivator. Jo mer elevene får bestemme selv, desto mer får de erfare og lære. Slik blir de forberedt på yrkeslivet de skal ut i, og utvikler kompetanse arbeidslivet etterspør. Entreprenørskap kan tas inn i de fleste fag for å koble teori og praksis. Ungdomsbedrift er ganske enkelt den aller beste måten å lære på, avslutter Maria.
Ungdomsbedrift med førstepris


Under fylkesmesterskapet skulle elever fra nær 80 Ungdomsbedrifter deltatt i 15 ulike konkurranser, men arrangementet måtte avlyses på grunn av smittefare. I Beste logo, Beste nettsted og Beste forretningsplan har tre ulike juryer allerede vurdert innsendte bidrag, og kåret vinnere. Under besøket på Tomb kunne Ungt Entreprenørskap også dele ut prisen for Beste logo til Technowash UB.


-Det er veldig motiverende for oss å få en pris, sier Ole Edvard Kaaen, daglig leder i Technowash UB. Han applauderer Marias engasjement, og mener det er fortjent at hun får en pris. -Maria er sprudlende og energisk, fortsetter Kaaen. Han får støtte av resten av klassen: -Marias engasjement smitter over på oss alle, og hun klarer alltid å motivere oss til å jobbe videre, lyder den unisone tilbakemeldingen.Rekordstor satsning på entreprenørskap


I Østfold er det rundt 1250 elever i videregående opplæring som har Ungdomsbedrift dette skoleåret.
Maria er en av veldig mange dyktige entreprenørskapslærere, både på Tomb videregående skole og i Østfold, heter det i begrunnelsen fra Ungt Entreprenørskap Østfold.
Også skolens ledelse er fornøyd med lærerens innsats. -Med sitt engasjement har hun bidratt til at Tomb videregående skole har tidenes største satsning på entreprenørskap generelt, og Ungdomsbedrift spesielt, sier rektor Morten Thomassen. -Det er ikke overraskende, men likevel veldig gledelig at Ungt Entreprenørskap velger å gi prisen til Maria, avslutter rektoren stolt.Digitalt fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter


Til tross for at det fysiske fylkesmesterskapet måtte avlyses på grunn av smittefare, gis Ungdomsbedriftene i Østfold mulighet til å vise seg frem. Derfor gjennomfører Ungt Entreprenørskap Østfold et digitalt fylkesmesterskap, der påmeldte Ungdomsbedrifter får mulighet til å sende inn sine bidrag. Planen er å kåre vinnere som skal representere Østfold under NM for Ungdomsbedrifter senere dette skoleåret.