Bli med på kurset Fremtidens UB-lærer

Er du student på PPU, PPU-Y, lektor og yrkesfaglærer og vil du bli en ATTRAKTIV LÆRER?

Vi har nå åpent for søknader til kurset "Fremtidens UB-lærer", hvor du vil få lære om hvordan du kan bruke entreprenørielle læringsprosesser og Ungdomsbedrift!

Det er 30 kursplasser øremerket studenter på PPU, PPU-Y, lektor og yrkesfaglærer som er i sitt siste studieår. Vi har også satt av noen plasser for deg som er fersk lærer i år – gjerne med bakgrunn fra yrkesliv/PPU.

Kan dette være noe for deg eller noe du kjenner? Besøk kursets kampanjesider her!

Bli med på kurset Fremtidens UB-lærer