Bedriftskonto og Vipps for elevbedrifter i ungdomsskolen

I samarbeid med Sparebank 1 Østlandet og Ungt Entreprenørskap Akershus kan skolene få bedriftskonto og Vipps for sine elevbedrifter. Det tilbys én konto per skole, og lærer kan holde oversikt over elevbedriftene sine ved hjelp av unike vippsnumre.

Bankkontoen har nettbankløsning og dobbeltsignering, som disponeres av to ansatte på skolen i fellesskap. Dette er f.eks. ansvarlig elevbedriftslærer og skolekonsulenten.

Ta kontakt med din rådgiver hos Ungt Entreprenørskap Akershus for å få mer informasjon om etablering av bedriftskonto.

NB! Bedriftskontoen kan kun etableres dersom ungdomsskolen har elevbedrifter som er registrert hos Ungt Entreprenørskap. Kontoen gjøres opp ved skoleårets slutt ved at ansvarlige lærer overfører penger iht. avtale mellom skolen og sine elevbedrifter. I noen tilfeller kan beløpet bli stående på konto som innskudd til neste års elevbedrifter i faget. Ta da kontakt med din rådgiver om dette.

IMG 2759
John Obstfelder
Markedssjef / Seniorrådgiver grunnskole og høyere utdanning

Kommuner: Asker, Bærum, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Jevnaker, Lunner, Nannestad, Nittedal og Ullensaker.

Ann Christin small
Ann-Christin Holtet
Seniorrådgiver grunnskole

Kommener: Aurskog-Høland, Enebakk, Frogn, Lillestrøm, Lørenskog, Nes, Nesodden, Nordre Follo, Rælingen, Ås og Vestby.