3. Beste Pitch

Vi i Ungt Entreprenørskap Viken har en egen pris hvor vi kårer den beste pitchen, live på scenen under fylkesmesterskapet. Pitchen er maks 2 minutter. Dere skal synliggjøre og selge varen eller tjenesten dere tilbyr. Her er noen tips til hva en pitch kan inneholde:

  • Problem/behov (hvem påvirkes, omfang, konsekvens)
  • Løsning (underliggende magi/teknologi, hvordan problemet løses)
  • Forretningsmodell (hvordan dere tjener penger)
  • Markedsføring og salg (hvordan blir folk oppmerksomme på dere, hvordan selger dere)
  • Konkurranse (antall konkurrenter, mulig nye konkurrenter)
  • Teamet deres (hvem, bakgrunn, samarbeid)
  • Forventninger (utvikling fremover, konkrete milepæler)
  • Status (status i dag, tidslinje fremover)
  • Oppsummering/call to action (hvilket inntrykk sitter tilhøreren igjen med?)

Juryen vurderer innhold, oppbygning, bruk av virkemidler og om pitchen har «det lille ekstra». Siden det er en scenepitch, bør den være kreativ, original og ha underholdningsverdi. Det er viktig med bilde/illustrasjon av produktet. Dere er alle med i denne kategorien.