2. Best in Business

I denne konkurransen blir bedrifter som har nådd ut i markedet belønnet. Dere bør kunne si noe om:

  • Fremdrift: prosessen fra idé til handling og salg
  • Samarbeid med andre aktører
  • Markedsførings- og salgsaktiviteter
  • Økonomisk oversikt

Juryen vil se etter studentbedrifter som på kort tid har fått bedriften opp å stå og er inne i driftsfasen med markedsføring, salg og regnskap. Dere velger om dette synliggjøres i forretningsplanen, eller om dere ønsker å levere en 1-2 siders beskrivelse av hva som er gjort som et vedlegg til forretningsplanen. Dere haker av for påmelding i denne kategorien.