Hovedsamarbeidspartnere

Viken fylkesvapen skjerm bla RGB

Viken fylkeskommune består av de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner. Til sammen har Viken 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. Vi er stolte av å ha Viken Fylkeskommune som en av våre hovedsamarbeidspartnere.

Besøk hjemmesiden

Citi

Citi har vært en langsiktig partner for JA Europe, og har siden 2003 deltatt i ulike prosjekter i Ungt Entreprenørskap. De er nå med som en hovedsamarbeidspartner og bidragsyter til prosjektet «UB på tilrettelagt» i skoleåret 2020/21.

Besøk hjemmesiden

Nova Spektrum Logo Horizontal White background HQ 01

Nova Spektrum skaper verdier for norsk og internasjonalt næringsliv gjennom å sikre et markedstilpasset og kostnadseffektivt tilbud til besøkende, utstillere og arrangører. Nova Spektrum har vært vertskap for Norges største messesuksesser i over 90 år, 40 av disse årene på Sjølyst i Oslo.

Besøk hjemmesiden

Regionraadet

Regionrådet for Hallingdal er eit politisk samarbeidsorgan for dei seks kommunane i Hallingdal: Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal og Hol. Ordførarane i Hallingdal utgjer Regionrådet. Rådet skal arbeide for å utvikle regionen med særleg vekt på nokre prioriterte satsingsområde.

Besøk hjemmesiden

SB1 Ringerike Hadeland white

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er et finanskonsern som leverer et bredt spekter av finansielle tjenester, eiendomsmegling, økonomisk rådgivning og regnskapstjenester.

Besøk hjemmesiden

Sparebank1 Ostlandet

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har en 175-årig historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til enkeltpersoner, bedrifter, offentlig sektor, og lag og foreninger i regionen.

Besøk hjemmesiden