Hovedsamarbeidspartnere

Logo CMYK 770x375

Akershus fylkeskommune består av regionene Asker- og Bærum, Follo og Romerike. Til sammen har Akershus 700 tusen innbyggere. Vi er stolte av å ha Akershus Fylkeskommune som en av våre hovedsamarbeidspartnere.

Besøk hjemmesiden

Sparebank1 Ostlandet

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har en 175-årig historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til enkeltpersoner, bedrifter, offentlig sektor, og lag og foreninger i regionen.

Besøk hjemmesiden

Nova Spektrum Logo Horizontal White background HQ 01

Nova Spektrum skaper verdier for norsk og internasjonalt næringsliv gjennom å sikre et markedstilpasset og kostnadseffektivt tilbud til besøkende, utstillere og arrangører. Nova Spektrum har vært vertskap for Norges største messesuksesser i over 90 år, 40 av disse årene på Sjølyst i Oslo.

Besøk hjemmesiden

Sparebank1 stiftelsen OA logo

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus vil sikre at den kapital som er oppsamlet i tidligere Rygge-Vaaler Sparebank forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus., gjennom å skape positivitet og bidra til utvikling lokalt.

Besøk hjemmesiden