Samarbeidspartnere

Vi er takknemlig for at så mange kommuner, organisasjoner og bedrifter ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta med både økonomisk bistand og dele av sin faglige kompetanse. Her er Vikens samarbeidspartnere. Uten våre samarbeidspartnere hadde ikke entreprenørskapsaktiviteten i Viken vært mulig. Tusen takk til alle som er med på laget, og heier på morgendagens arbeids- og næringsliv!

Vil du bli med på laget?


VÅRE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Banner 2024 Sam arbeid