GDPR


  • GDPR er det nye personvernregelverket til EU som også er innført i Norge, og omhandler virksomheters behandling av personopplysninger og gjelder for all behandling av personopplysninger. Det være seg innsamling, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering av data. Loven gjelder for mer eller mindre alle bedrifter, organisasjoner, frivillige foreninger, idrettslag og skoler i Norge.

  • For å kunne fotografere og senere benytte både bilder og video fra Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, er vi nå derfor pålagt å samle inn samtykker fra samtlige elever.

  • Vi har derfor utarbeidet et enkelt samtykkeskjema hvor elevene kan føre på navnet sitt og signere med dato, sted og underskrift. Dette skjemaet er oversendt til samtlige lærere for innhenting, og det vil også være eget GDPR-Crew som innhenter skjemaer på arrangementet torsdag 14. mars