Unge entreprenører imponerer!

20220218 145114174 i OS

15.mars skal 680 unge entreprenører fra 25 ulike videregående skoler delta på Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter. Ungt Entreprenørskap Vestland har nå organisert 200 digitale jurymøter for ungdommer og rådgivere fra næringslivet.

20220214 085617332 i OS

«Rådgiverne er veldig imponert av ungdommene. Ungdommene stråler av energi og motivasjon. Vi er utrolig takknemlig for at så mange fra næringslivet har stilt opp for å bidra til at ungdommene skal lykkes. De gir ungdommene en skikkelig boost og gir dem anerkjennelse for arbeidet de har lagt ned. Det betyr mye» forteller Ingrid Stensnes som er fagansvarlig for videregående skoler i Ungt Entreprenørskap Vestland.

Viktig brobygger
Ungt Entreprenørskap Vestland som en viktig brobygger mellom næringsliv og skole har nå tilrettelagt for 200 digitale intervjuer mellom ungdomsbedrifter og rådgivere fra næringslivet. Over 90 næringslivsaktører har bidratt i juryarbeidet. Rådgivere er fra konsulenthus, reklamebyråer til politikere og rådgivere i innovasjonsmiljøet.

"Det er et sant privilegium å få lov til å delta på slike arrangementer. Ungdommene er virkelig fremme i skoene, de er ikke redde for å utfordre etablerte sannheter og har veldig høyt fokus på miljø og bærekraft. Personlig så blir jeg virkelig imponert og motivert ved å se alt det gode arbeidet de har lagt ned i sine ungdomsbedrifter. Dette lover virkelig bra for fremtidens næringsliv"
Gisle Nondal, næringssjef i Bergen Kommune

Et samlet fylke
Digital tilrettelegging av jurymøter har gitt alle ungdommene fra 25 ulike skoler i hele fylket mulighet til å kunne presentere arbeidet sitt. Alle medarbeiderne til Ungt Entreprenørskap har vært involvert for å kunne gi så smidig gjennomføring som mulig. Eivind Husabø har styrt den tekniske gjennomføringen fra kontoret sitt i Førde:

«Det å få sitje i «resepsjonen» å ta imot ungdomsbedrifter som skal inn til digitale intervju har vore ei artig og utelukkande god oppleving. Mitt inntrykk er at elevane er godt førebudde og har stålkontroll på situasjonen. Dei digitale intervjua gir juryane ein unik muligheit til å bli kjent med ungdomsbedriftene før dei skal møte dei på stand. Eit digitalt intervju er jo ein uforstyrra situasjon for alle partar der dei ikkje blir påvirka av omstendigheitane rundt. Juryen får på denne måten betre tid til kvar enkelt bedrift og kan samtale med dei i ro og mak. Så er det ingenting som kan erstatte atmosfæren og den gode stemningen ved å møtast fysisk til eit fylkesmeisterskap. Eg gledar meg veldig til å få sjå bedriftene live i Førdehuset, forteller han.

Fremtidens kollegaer
Ungdommene melder tilbake at de har lært mye av å jobbe med ungdomsbedrift. Både når det gjelder koblingen med næringslivet og selve utviklingen av egen bedrift.

Ungdomsbedriften SitSmart ved Årdal videregående skole har en forretningsidé med bakgrunn i EU-initiativet WIFI4EU, som innebærer at man vil gi innbyggere og besøkende gratis internett med god kvalitet i område som parker, møteplasser, hamner, turistområde og lignende. De har utviklet en benk som svarer på initiativet.Sitsmart2022

“Me har lært å vere gode i lederskap og me har lært å jobbe so eit lag. Bli sterkare som eit team. Me har hatt møte med samarbeidspartnerane våre og me har førebudd oss godt gjennom dokumentasjonen vår. Samarbeidspartnerane våre e hovudsaklig Årdalsnett, Hydro og IMPEC. Me har også kontakt med Årdal energi og Årdal Utvikling. Dei har vore veldig sentrale i forhold til utstyr me treng til benken. Dette er me veldig fornøgde med» sier Sit Smart UB etter å ha presentert seg for juryen i "Beste samarbeid med næringslivet".

IMG 2473

En annen ungdomsbedrift som har gode erfaringer med ukens jurymøte er Ekte Smaker UB ved Fusa vidaregåande skule. De har meldt seg på en rekke kategorier til årets Fylkesmesterskap.

«Vi ble overrasket over hvor hyggelig og imøtekommende juryen var, og spørsmålene som ble stilt var de vi hadde øvd på forhånd. Vi gleder oss veldig til fylkesmesterskapet, og håper at mange kommer å smaker på produktene vi har med» sier de og oppfordrer publikum til å komme innom standen deres på Amalie Skram videregående skole.

Næring får også læring

Flere av jurymedlemmene melder tilbake at de har lært mye av å bidra. De ser helt klart viktigheten av å koble seg mot unge entreprenører.

«Vi har fått lære av og blitt inspirert av fantastiske ungdomsbedrifter som virkelig griper fatt i kundebehov og problemstillinger med det største engasjement og mot. De setter seg raskt inn i arbeidsprosesstankegang, konseptualisering, produkt-/tjenestefremstilling med stor nysgjerrighet. Gode styringsmodeller etableres raskt, og de viser stor evne til å stake ut ny kurs når ny innsikt krever det. Omsorg for miljøet og klima er grunnpilarer på tvers av bedriftene vi har møtt, og er virkelig å anse som grunnforutsetninger. De unge entreprenører ivaretar i tillegg dimensjonen «sosial bærekraft» gjennom omsorg, varme og stort fokus på motivasjonskultur på en forbilledlig måte. Slik er det når en har med ekte entreprenører å gjøre, utbryter Marvel Skreien Stigen i Isbjørn Is AS.

“Det er engasjerende og givende å få juryere i «Bærekraftsprisen». Vi lar oss imponere stort av ungdommenes kreativitet, pågangsmot og løsningsvilje. Koblingen mellom ung skaperkraft og næringslivet er viktig, både for utviklingen av relevante løsninger til dagens samfunnsutfordringer, og for å eksponere de unge for deres karriere- og gründermulighetene. Heia ung skaperkraft! sier Sara Schreiner i VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap.

20220215 113740100 i OS

Ett fylkesmesterskap - to arenaer
Årets ungdomsbedrifter konkurrerer i 14 ulike priser. De første prisene deles ut i uke 10 og de resterende prisene blir delt ut på den store entreprenørskapsdagen.

«Det har vært så gøy å komme hjem til alle gjennom digitale flater. Men det er ingenting som slår når vi kan samles til fysisk fylkesmesterskap. Da blir det fest!» avslutter Ingrid Stensnes og oppfordrer alle til å komme innom Førdehuset i Førde eller Amalie Skram videregående skole i Bergen 15.mars.

Les mer om Fylkesmesterskapet: www.fmvestland.com