UE Forum 20 - Vestland avd. Nord - Fylkesmeisterskapen for ungdoms- og studentbedrifter er avlyst.

Desverre blir fylkesmeisterskapen for ungdoms- og studentbedrifter / regionmeisterskapen for elevbedrifter i Vestland avd. Nord avlyst grunna situasjonen rundt Corona viruset. Avgjerda er teken i samråd med lokale helsemyndigheiter og Førdehuset.

Nokre av konkurransane blir arrangert digitalt, og vi vil kåre beste ungdomsbedrift og beste studentbedrift i vår del av Vestland fylke.

"Vi syns det er tungt å måtte avlyse eit så viktig og flott arrangement, men av omsyn til utviklinga rundt COVID-19 viruset i den seinare tid så kan vi ikkje ta sjansen på å arrangere meisterskapen seier Holger Aasen - dagleg leiar i UE Sogn og Fjordane."

Holger Aasen - dagleg leiar UE Sogn og Fjordane

DSC 0160