Statusrapport fra en ungdomsbedrift - Lillegrønn UB fra Fitjar vgs

Barn og Ungdom på Fitjar vgs. har holdt på med Ukraina prosjektet i 14 år – i år har vi valgt å organisere dette arbeidet som ei ungdomsbedrift. Målet er å samle inn penger til et barnehjem og et eldrehjem i den fattige byen Bobrynets. Pengene går til nødvendig utstyr til barna og de eldre.

Lillegronn ub 2

Høsten 2020 starta barne og ungdomsarbeider-linja ungdomsbedriften Lillegrønn UB der vi samler inn leker og diverse annet som vi selger til inntekt for Ukrainaprosjektet.

Bedriften vår ¨Lille Grønn UB¨ går veldig bra for øyeblikket. Me har nettopp starta opp og hadde offesiell opning på laurdag 5. desember. Opningen gjekk veldig bra og det er stadig folk inne og ser og kjøper leiker.

Som sagt så har me allereie hatt opning og starta opp. Me har vakter (tidelig og sein) som fungerer veldig bra. Dette er også praksisen vår og me må derfor jobbe ein del her for å få nok timar til godkjent praksis. Dette er berre kjekt for da kan me ha mykje opent.

Til no har me berre hatt offesiell opning av kultursjef i Fitjar kommune og hatt opne alle dagar utenom søndag.

Vi hadde opent 13. desember og lage til Lusiatog og servere lussekattar. Me har også på agendaen å vurdere om me skal invitere ein barnehage inn til oss og lage eit lite opplegg for dei med eventuelt nokon leikar og anna kjekt.

Me synest sjølv me har ein veldig god ungdomsbedrift med eit godt formål då penagane går til barne og eldre heim i Ukraina.

"Anne Marte Mehammer"
daglig leder i Lillegrønn ungdomsbedrift