Solide samarbeidspartnere

Austrheim kommune har fornyet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Sammen ønsker de å fremme kreativitet og entreprenørskap i skolen, og knytte arbeidsliv og utdanning tettere sammen.

Austrheim

- Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er viktig fordi det bringer nye dimensjoner inn i skolehverdagen. Det er viktig at elevene tidlig lærere seg hvordan samfunnet rundt dem fungerer og her er Ungt Entreprenørskap en viktig aktør, sier Per Lerøy som er ordfører i Austrheim kommune.

Nye impulser inn på skolene
Han synes at muligheten til å få andre personer inn i undervisningen kan være inspirerende for både elever og lærere. Lerøy har selv undervist fjerdeklasse i programmet “Vårt lokalsamfunn” og mener at elevene får et nytt perspektiv på nye sider av samfunnet og hvordan dette fungerer.

Viktig brobygger
Gry Sæterdal som er leder for Ungt Entreprenørskap Vestland forteller at kommunenes involvering og engasjement er viktig for å forankre arbeidet i kommunene og for å koble på skolene.

Gry

- Vi arbeider som en viktig brobygger mellom skolene, næringsliv og lokalmiljøene. Når vi i tillegg får forankret i kommunene har vi kombinasjonen som skal til for å lykkes med morgendagens løsninger, forteller Gry Sæterdal.

Gripe muligheter lokalt

Begge mener at det er viktig at unge ser og griper de mulighetene som er i lokalsamfunnet.

- Ingen vet hvordan næringslivet ser ut i morgen, men de unge ser samfunnet rundt seg med nye øyne og det er viktig. Vi må aldri henge oss opp i fortiden og klamre oss til det etablerte, men møte fremtiden med åpent sinn. Det er dette som ligger i ungdommens natur. Får de opplæring og blir inspirert går de uredd og søkende inn i fremtiden og kan skape nye og spennende muligheter for verdiskapning, sier Per Lerøy engasjert.

Sammen om skaperkraft på Vestlandet
Etter sammenslåing av kommuner på Vestland har Gry Sæterdal arbeidet aktivt for å fornye samarbeidsavtalene. Hun håper at enda flere kommuner vil arbeide tettere med Ungt Entreprenørskap Vestland.

- Når vi ser de fantastiske resultatene som den unge skaperkraften bidrar med her på Vestlandet håper vi at enda flere skoler, kommuner og samarbeidspartnere kobler seg på de spennende aktivitetene vi skal gjøre fremover, oppfordrer hun.

FAKTA:
Ungt Entreprenørskap har inngått en samarbeidsavtale med KS som er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. Gjennom denne avtalen er det håp om vi når ut til enda flere unge og at alle kommunene i Vestland tegner avtale med Ungt Entreprenørskap.

Ta kontakt med Gry Sæterdal dersom du ønsker å inngå kommunemedlemsskap.

mobil 9010522 eller gry.saterdal@ue.no