Lærerutdanning i nyskaping og bærekraft

02691

Et nytt studieprogram innen nyskaping og bærekraft lanseres på Høgskulen på Vestlandet. Ungt Entreprenørskaps undervisningsmetoder er sentral i opplæringen.

Studieprogrammet som er rettet mot lærere på ungdomsskole og videregående skole, skal gi bedre forståelse av hvordan man som lærer kan jobbe med nyskaping og kreative prosesser med utgangspunkt i bærekraft. Videreutdannelsen tar for seg elevaktive undervisningsmetoder og utforskende undervisning som er velkjent fra Ungt Entreprenørskap.

- Vi tenkte at Ungt Entreprenørskap sine ulike program ville være nyttige å ta i bruk, og det var naturlig å samarbeide om å bygge opp studiet, forteller Katharina Reksten Tufteland ved Høgskulen på Vestlandet.

Tverrfaglig fokus
I den nye læreplanen som er innført med Kunnskapsløftet 2020 er det økt fokus på at elevene skal utforske og skape. Det er blant annet viktig for at elevene skal oppnå dybdelæring. I tillegg kommer bærekraftig utvikling inn som et tverrfaglig tema og gjør det enda viktigere for fagene å samarbeide på tvers om prosjekt.

- Da kan det være behov for mer kunnskap om ulike måter å arbeide med prosjekt der elevene får være nysgjerrige, engasjerte og omskape ideer til handling, utdyper Tufteland.

Nye tider ga nye muligheter
Da internasjonale kurs ble avlyst ved Høgskulen på Vestlandet på Stord i høst, fikk de ledige studieplasser. Da grep de sjansen til å tenke litt annerledes og utviklet et nytt studieprogram.

Nina Østensjø og Eivind Husabø ble invitert inn for å bidra til å utarbeide det nye studiet. Nina er prosjektleder for Ungt Entreprenørskap og i tillegg ansatt hos Atheno som arbeider med næringsutvikling i Sunnhordland. Eivind er tilknyttet både HVL Skape og Ungt Entreprenørskap.

- Erfaringen til Nina og Eivind var særlig viktig for hvordan nyskaping skulle inngå i studiet. I kombinasjon med interne ressurser fra HVL skape, som er HVL sin egen satsing på innovasjon og entreprenørskap, har de vært med på å utviklet et studie med fokus på nyskaping gjennom elevaktive arbeidsmåter, i kombinasjon med bruk av bærekraftige prosjekt knyttet til næringslivet, sier Tufteland.

Brobygger for næringslivet
Både Eivind og Nina har gode erfaringer med å koble ulike miljøer med hverandre. De arbeider tett med både næringslivet og lokalmiljøet, og opplever alltid suksess når de kobler næringslivet og skolene sammen. I Ungt Entreprenørskap er slike brobyggerroller viktig.

103282284 3634580543225902 7414267078551927307 o

- Slike samarbeid gir nytenkning begge veier. Skolen får innsikt i hva næringslivet trenger av kompetanse og bedriftene får vise seg frem til morgendagens arbeidstakere. Det er vanskelig å jobbe med entreprenørskap uten å koble næringslivet på. Entreprenørskap handler om å gjøre ting i praksis. Da må de ulike miljøene kobles, sier Nina Østensjø.

- Utviklingen av studieprogrammet har vært veldig spennende. Og vi har hatt mye å bidra med. Det har vært en ære å få være med å formet studiet. Vi har lært mye underveis. Å kunne legge Ungt Entreprenørskap sine programmer inn i et studie på denne måten har vært en unik måte å jobbe på, sier Østensjø. Hun synes at det har vært en spennende erfaring å kunne få samarbeide om å lage et nytt studietilbud til lærere.

Lærere trengs for å lykkes
Eivind Husabø synes at det fine med studiet er at det retter seg direkte mot lærere som målgruppe. Han mener at lærerne er nøkkelen for å lykkes med entreprenørskapsarbeid både i grunnskolen og i videregående opplæring.

20954033 10155718271181095 8193413627005792994 n

- Det å styrke lærernes kompetanse på innovasjon, entreprenørskap, verdiskaping og bærekraft er viktig både for Ungt Entreprenørskap og Høgskulen på Vestlandet. At UE og HVL gjør dette sammen betyr at vi får inn entreprenørskapskompetanse både fra det akademiske miljøet og fra de som praktisk tilrettelegger for entreprenørkskapsaktivitet ute i skolene. Får vi hevet lærernes kompetanse på entreprenørskap, vil det komme elevene til gode i deres arbeid med sine entreprenørskapsprosjekter. Dette er en vinn vinn situasjon for alle parter. Kompetanse på entreprenørskap er etterlyst ute i skolene, spesielt i forbindelse med innføring av de nye læreplanene, forklarer Husabø.

Unik mulighet for lærere
Katharina Reksten Tufteland bekrefter at dette har vært en ny måte å utvikle studieprogram på, og at det er en unik mulighet for landets lærere.

"Så langt vi vet er det ingen andre som tilbyr lignende studier for lærere. Vi håper at lærere fra hele landet vil være interesserte."
Katharina Reksten Tufteland

Faktaboks.
Høgskulen på Vestlandet, avdeling Stord tilbyr studieprogrammet Nyskapning og bærekraft fra våren 2021. Søknadsfrist er 1. desember.