Kunngjøring - årsmøte i ungt Entreprenørskap Hordaland

Kunngjoring

Til medlemmer i Ungt Entreprenørskap Hordaland

Stortinget har med virkning fra 1.1.2020 besluttet at fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til ett fylke. Ungt Entreprenørskap Norge har vedtektsfestet fylkesvise organisasjoner og styret i UE Norge har i strategidokument 15.11.2018 besluttet at UEs fylkesorganisasjoner skal følge myndighetenes inndeling av fylkene. På denne bakgrunn har årsmøtene i de to foreningene bestemt at det foretas en sammenslåing av UE Hordaland og UE Sogn og Fjordane til UE Vestland.

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut på e-post 2 uker før årsmøte.

Styret har besluttet at årsmøte i Ungt Entreprenørskap Hordaland skal avholdes:

Møtedato: 1. april
Møtetid: 11.30–12.30Møtested: Marineholmen, Thormøhlensgate 41E, 2. etasje
Sak 1 Åpning/konstituering
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Valg av møteleder
Valg av referentValg av medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Sak 2 Årsberetning og årsregnskap for 2019
Sak 3 Avvikling UE HordalandSak 4 Eventuelt innkomne saker til behandling

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 01.03.20

Sendes til e-post: gry.saeterdal@ue.no

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Rasmus L. Rasmussen (s.)

Styreleder