Hvordan jobbe med entreprenørskap i ungdomsskolen?

Er du lærer og ønsker å vite mer om hvordan du kan jobbe med elevbedrift, enten tverrfaglig eller i et valgfag? Vi i Ungt entreprenørskap ønsker å gi nysgjerrige lærere inspirasjon og informasjon om dette.

Meld deg på informasjonsmøtet for å få et kort innblikk i hva som ligger i det å jobbe med elevbedrift som metode og mulighetene det gir. Finn ut hva vi i Ungt entreprenørskap kan bidra med og se eksempler fra andre skoler. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Informasjonsmøtet er onsdag 18. august kl. 14.15 - 15.30

"Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling"
Overordnet del 1.4, (udir.no)
"Å jobbe med elevbedrift er å jobbe med fagfornyelsen"
Ingrid Kristoffersen, grunnskoleansvarlig UE Vestland
U skole

Lærerportal

Ungt entreprenørskap har en egen lærerportal hvor du som lærer kan finne mye nyttig informasjon, ressurser og videoer som kan hjelpe deg i arbeidet. Du må registrere deg som lærer og starte en lærerveiledning, men dette er helt uforpliktende.

Jeg håper på å se deg på informasjonsmøtet i august!

Vennlig hilsen
Ingrid Kristoffersen
, fagansvarlig grunnskole