Hjertet banker for ung skaperkraft

UEVSP Vhvitbakgrunn

Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte Sparebanken Vest. Det samsvarer godt med selve grunnpilaren til Ungt Entreprenørskap. For vi samler Vestlandets unge problemløsere, og kobler dem med næringslivet. I over 20 år har samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og Sparebanken Vest muliggjort en viktig innovasjonsarena for at næringslivet og skolene sammen skal løse fremtidens utfordringer.

Viktig brobyggerrolle

Vi ønsker å knytte tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, og mener at læring skjer best når den er knyttet opp mot det virkelige liv. Brobyggerrollen er utrolig viktig for oss i Ungt entreprenørskap.Ved samhandling løser vi bedre både dagens og morgendagens utfordringer. I et partnerskap får elevene kjennskap til bedriften gjennom å arbeide aktivt med blant annet konkrete problemstillinger som skal løses. Bedriftene får tilgang på ung skaperkraft som er nyttig å ta med seg i arbeidet med innovasjon.

Troen på samhandling var også grunnen til at Sparebank Vest ble opprettet for snart 200 år siden.

Jan Erik Kjerpeseth8

"Som bank er vi opptatt av ung skaperkraft på Vestlandet og vi har vært aktiv samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap siden oppstarten, og gleder oss over alle de kunnskapsrike ungdommene som deltar i programmene. Skaperkraften fra de som har gått foran oss må videreføres til kommende generasjoner for å sikre videre vekst og velstand på Vestlandet, her gjør UE et svært viktig arbeid." sier Jan Erik Kjerpeseth, Administrerende direktør i Sparebanken Vest.

Undervisningsprogram innen økonomi

Personlig økonomi er et tema som er forankret i flere fag i ungdomsskolen. Sparebanken Vest er eksperter på personlig økonomi. Derfor har de sammen med oss utviklet undervisningsprogrammet «Økonomi og karrierevalg» og deltar i undervisningen når elevene arbeider med programmet. Programmet hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres personlige økonomi. Det er mange som får seg noen aha-opplevelser når de må ta valg og får erfare hvilke konsekvenser valgene har for livssituasjon. Dette er livsmestring satt i system.

Siden 2016 har Ungt Entreprenørskap mottatt midler fra fondet til Sparebanken Vest, Visjon Vest. Dette er midler som blir benyttet for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant elever i hele skoleløpet. Vi som organisasjon er helt avhengig av pengestøtte fra det offentlige og private bidragsytere for å kunne tilby våre undervisningsprogram i hele skoleløpet fra 2 trinn til høyere utdanning.

«Vi er utrolig takknemlige for bidraget og ikke minst at vi har det gode samarbeidet med Sparebanken Vest. De stiller med kompetanse, styrerepresentant, kontoer til våre bedriftsprogram, som veiledere i økonomiprogram og dommere på våre mesterskap. Dette er utrolig nyttig for oss i brobyggerrollen mellom skole og arbeidsliv», sier daglig leder Gry Sæterdal i UE Vestland.

"Troen på at utfordringer løses best i fellesskap var det som skapte oss"
Sparebanken Vest

Ungt Entreprenørskap bygger bro mellom skole og resten av samfunnet. Skal vi få til et innovativt og bærekraftig samfunn i Norge trenger vi bedre og mer samarbeid mellom utdanningssystemet og arbeidsliv. Våre program bidrar til akkurat det og ruster barn og unge til å være fremtidens arbeidstakere. De lærer og får erfaring med kreativitet, kompleks problemløsning og samarbeid. Det er barn og ungdom som er fremtiden. På mange måter kan vi si at Sparebanken Vest og Ungt Entreprenørskap sammen investerer i fremtiden.