Havbruksinnovasjon på timeplanen

90 elever fra Nordahl Grieg videregående skole fikk en unik introduksjon til sjømatnæringen. Elevene slapp kreativiteten løs og kom med løsninger på oppdrag fra Lerøy Seafood.

Workshop 3

Utfordringen

Vi spiser stadig mindre fisk og tallene viser at barn og ungdom spiser mindre sjømat enn voksne. Dette ønsket Lerøy Seafood å se nærmere på, og derfor utfordre de unge på hvordan få ungdom til å spise mer sjømat?


Foto: Silje Katrine Robinson

Vinnerne

Nivået på løsningene var utrolig høyt, og representantene fra Lerøy fikk en vanskelig oppgave med å velge de beste konseptene. Elevgruppen som til slutt gikk av med seieren mente fiskenæringen burde ta utgangspunkt i det ungdom allerede liker. De introduserte oss for laksekjøttdeigen. Laksekjøttdeig kan brukes på samme måte som vanlig kjøttdeig, men er et mer miljøvennlig og sunnere alternativ. Elevene mente også at det var viktig å lage en emballasje som skilte seg ut og som gjorde at man fikk lyst til å kjøpe den. Denne ideen hadde dommerne stor tro på.

Vinnerne Leroy og NCE Seafood

På bildet: Vinnerlaget og Pål Erik Michelsen, Fredrik Hald, Karen Sofie Bø Sande fra Lerøy, og Benedicte Skogen fra NCE Seafood Innovation.
Foto: Silje Katrine Robinson


Ønsket fra Lerøy Seafood

Lerøy Seafood arbeider med en rekke konsepter for å tilgjengeliggjøre sjømat for ungdom. Det er i utviklingen av disse konseptene de trenger hjelp. Hva slags sjømatprodukter har potensialet til å slå an, og hvilke strategier er gode for å øke sjømatkonsumet blant ungdom? Gjennom prosjektet ønsker Lerøy å skape begeistring om sjømat.

"Vi ønsker at de unge skal spise mer sjømat, men vi har ikke «knekt helt koden» på hvorfor de unge utelater sjømat i sin daglige kost. Derfor ønsker vi å gi ungdommene problemstillingen slik at de kunne forske og gi oss gode løsninger vi kan gjøre bruk av"
Pål Erik Michelsen, Lerøy Seafood

Bærekraft og helse

I havet finnes det mange ubenyttede ressurser som kan høstes eller produseres på en bærekraftig måte. I mange tilfeller er sjømat et sunnere og godt alternativ til annen mat. En av grunnene til at man ikke får utnyttet havets fulle potensiale, er at interessen for sjømat er lav i enkelte målgrupper.

Workshop

Foto: Silje Katrine Robinson


Viktig brobyggerrolle

Å koble sammen skole og næringsliv er en viktig del av Ungt Entreprenørskaps arbeid. På oppdrag fra NCE Seafood Innovation har Ungt Entreprenørskap Vestland gjennomført Innovasjonscamp for elever i entreprenørskapsfaget ved Nordahl Grieg vgs. Som organisasjon er vi bevisst på at elevene skal få øve seg på reelle problemstillinger fra næringslivet. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Denne gangen var det Lerøy Seafood som kom med en problemstilling de ønsket hjelp til. Representantene fra Lerøy introduserte sjømatnæringen og oppdraget på en engasjerende måte. For NCE Seafood Innovation har målsetningen vært å gjøre næringen attraktiv for de unge.

"Det har vært inspirerende å se hvor engasjert elevene har vært i å løse utfordringen gitt av Lerøy og hvilke ideer de har for å få unge til å spise mer sjømat"
Benedicte Skogen, NCE Seafood Innovation